Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu Sınavı (TEB) 5 Mart’ta Yapılacak!

Öğrencilerimizin TEOG Başarısını Kutluyoruz
9 Aralık 2015
ZEKA OYUNLARI SINIFLARIMIZDA, DERSLERİMİZE BAŞLADIK
11 Aralık 2015

Türk Eğitim Derneği, başarılı fakat maddi olanaksızlıklar nedeniyle nitelikli bir eğitime erişimi olmayan öğrencilere burs sağlamaktadır.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak toplumun her kesimini eğitim hizmetlerinden yararlandırmak, demokratik rejimlerin temel hedeflerinden birisidir. Türk Eğitim Derneği de, üç temel misyonundan biri olan “eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak ve donanımlı nesiller yetiştirmek” amacıyla kuruluşundan itibaren maddi imkânları kısıtlı fakat başarılı öğrencilere burslar vermektedir.

TED Burs Sistemi Yasal Dayanağı,
Dernek Ana Tüzüğü Madde 5 – a bendi:
Kimsesizliği ve parasızlığı dolayısıyla okuma
imkânı bulamayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan
Türk çocuklarına eğitim olanağı sağlamak.

Türk Eğitim Derneği burs sistemi, kapsamı itibariyle ülke genelindeki mevcut burs uygulamalarından ayrılmaktadır. Tam Eğitim Bursu (TEB) olarak adlandırılan bu bursun kapsamı çok geniştir; bu nedenle benzersizdir.

Türkiye genelinde yapılan merkezi sınav ve sonrasında gerçekleştirilen mülakatlarla (ev ziyaretleri) öğrencilerin seçildiği Tam Eğitim Bursu (TEB) ile sadece okul ücretleri değil; cep harçlığı, servis, yemek, kitap-kırtasiye, kıyafet, yatılı ise pansiyon giderleri olmak üzere tüm eğitim masrafları karşılanmaktadır.

Sisteme girmeye hak kazanarak TED Okullarında eğitim gören ve mezun olan öğrencilerin, üniversite eğitimleri boyunca da bursları devam etmektedir. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin staj ve kariyer takiplerinin yapıldığı sistemde, mezun öğrencilerin işe yerleşme süreçleri de desteklenmekte ve izlenmektedir.

Tam Eğitim Bursu (TEB) Sınavı Başvuru Koşulları

TEB Sınavına başvuracak adayların;

• T.C. vatandaşı olması,
• 2015-2016 öğretim yılında 4, 5,6, 7 ve 8. sınıfa devam ediyor olması,
• Öğrencinin “bitirdiği sınıfa ait yılsonu karnesinde” yılsonu başarı ortalamasının 85 ve üzerinde olması (2014-2015 öğretim yılına ait, Haziran ayında alınmış olan karne),
• Ekonomik koşulları itibariyle maddi desteğe kesinlikle ihtiyaç duyması (Ailenin aylık toplam geliri en fazla 2500 TL olabilir.), koşullarına uygun olması gerekmektedir.

Türk Eğitim Derneği(TED) Tam Eğitim Bursu sınavı başvuruları, 13 Aralık-15 Şubat 2016 tarihleri arasında www.ted.org.tr adresinden online olarak veya TED Kayseri Koleji Vakfı Okullarına gelinerek okul yöneticileri yardımıyla bilgisayar ortamında yapılacaktır. Sınav 5 Mart 2016 Cumartesi günü saat: 10.00’da Türk Eğitim Derneği tarafından belirlenen TED okullarında yapılacaktır.


Ansolon