TED Okullarında öğrencilerimizin akademik gelişmelerine ortam hazırlamanın yanında onların fiziksel, zihinsel ve ruhsal bakımdan dengeli ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmelerini hedefleyen eğitim felsefemiz onları sosyal, sanatla barışık, problem çözme becerilerine sahip, özgüven sahibi, yaratıcı ve üretken bireyler olarak da hayata hazırlamaktır. Bu bağlamda sanat, spor ve sosyal etkinlikler; çevre ve sağlık bilinci gibi temalar öğretim programları ile ilişkilendirilerek uygulanır. Öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini ortaya çıkaracak, geliştirecek her türlü faaliyeti destekleyerek okulumuzda öğrencilerimizi her alanda geliştirme ve ortaya koydukları ürünlerini sergileme imkânı sağlanmaktadır.
Okulumuzda öğrencilerimizin hizmetine sunulmuş olan birçok eğitim alanı mevcuttur.

FEN BİLİMLERİ LABORATUVARI

Ortaokulda 24 öğrenci kapasiteli, tam donanımlı fen laboratuvarı bulunmaktadır. Sadece öğretmenin kontrolünde olan ana kumanda sayesinde öğrencilerin elektrik ve su erişimlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmeleri sağlanır. Ortaokul bölümünde 3 boyutlu modeller, gelişen çağa ayak uyduran deney materyalleri ve elektronik aletler ile TED Kayseri Koleji öğrencileri bilimi yaşayarak ve zevk alarak öğrenirler. Laboratuvarlarımızda kuvvet ve hareket, maddenin özellikleri, ısı ve sıcaklık, hücre ve özellikleri gibi birçok farklı alanda deneyler dersler içerisinde yapılmakta ve deney föyleri ile çalışmanın takibi sağlanmaktadır.

İNOVASYON VE TEKNOLOJİ ATÖLYESİ

Eğitimde yenilikçi yaklaşımları/modelleri geliştiren, uygulayan ve üreten bir merkez olarak sadece öğrencilere değil aynı zamanda öğretmen ve veli ihtiyaçlarına yönelik olarak da faaliyet göstermektedir. Merkezimiz, okul paydaşlarının tamamının katkı sunacağı ve içerisinde yer alacağı bir organizasyonel yapıda tasarlanmıştır.

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI ATÖLYESİ

Gastronomi ve mutfak atölyemiz, öğrencilerimize sağlıklı beslenme ve yemek kültürünü öğretmeyi hedeflemektedir. Bu atölyede yaparak, tadarak, deneyerek gelecekleri için bir yaşam becerisi kazanan öğrencilerimiz; eğlenceli mutfak etkinlikleri yanında Türk ve dünya mutfağı hakkında da bilgi sahibi olarak seçilmiş örnek tarifleri kendileri pişirir hale gelirler.

AHŞAP ATÖLYESİ

Ağacın değerini bilmek, emek vermenin önemini hissetmek ve daha birçok kazanımı ile ahşap atölyemiz, öğrencilerimizin ahşap malzemelerle güvenli bir şekilde yaratıcılıklarını geliştirmelerini ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyor. Öğrencilerimiz yarı yapılandırılmış ahşapları onlara uygun olarak tasarlanmış makinelerde zımparalayıp, delip, kesip birleştirerek özgün tasarımlar ortaya koyarken hem üretiyor hem dinleniyorlar.

ROBOTİK/KODLAMA/YAZILIM/MEKATRONİK ATÖLYESİ

Robotik setleri aracılığıyla öğrencilere bilim ve teknoloji sevdirilirken aynı zamanda yaratıcılıkları da geliştirilir. Öğrenciler; LEGO setleri içerisinde yer alan dişliler, basit makineler, çarklar, sensörler ve motorları kullanarak kendi hayal güçleri doğrultusunda robotlar tasarlamaktadırlar. Böylece öğrenciler planlama, tasarlama, programlama gibi anlamlı yaşam becerileri kazanırken aynı zamanda ortaya bir robot, bir ürün, çıkarmanın da hazzını yaşarlar. Öğrencilerimiz Türkiye çapında yapılan robotik ve kodlama yarışmalarına katılmaktadır.

MATEMATİK VE AKIL OYUNLARI ATÖLYESİ

Matematik ve akıl oyunları; çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, sıra dışı düşünme, dikkat – konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlayan, aynı zamanda onların ileriyi görme, planlama yapma, sabır, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, bunları kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlayan oyunlardır. Çocuklarda oyunun önemi, geliştirdiği alanlara göre zeka oyunları konularında teorik ve uygulamalı eğitimlerle beraber raporlama ve uygulama prensiplerine hakim olmaları hedeflenmektedir.

SERAMİK  VE KİL ATÖLYESİ 

Öğrencilerin üç boyutlu yaratıcı güçlerini ön plana çıkartmayı hedefleyen, bireysel özellik ve yetenekleri doğrultusunda farklı teknik ve materyallerden oluşturabilecek imkanlar sunan atölyemizde seramik ve heykel derslerimiz gerçekleştirilmektedir. Atölyede seramik fırını, mermer masalar, plaka açma makinesi, heykel turnetleri, döküm raflar, her çeşit seramik gereçleri ve sergi kaideleri vardır.

YABANCI DİL DERSLİĞİ

Her şeyin hızla değiştiği bilgi çağında, ihtiyaçlar da aynı hızda değişmekte ve çoğalmaktadır. Bu ihtiyaçların arasında hiç değişmeyen ve geçmişten geleceğe yerine koruyan ihtiyaç, yabancı bir dil öğrenme ihtiyacıdır.

Bu kapsamda okulumuz, etkili iletişim kurabilen, yabancı dili akıcı kullanabilen ve bunun yanı sıra 21. yüzyıl becerilerini edinmiş öğrenciler yetiştirmeyi benimseyen bir yabancı dil politikası izlemektedir.  60 m2 büyüklüğünde olan yabancı dil sınıfımızda akıllı tahta bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası program ve sınavlara hazırlanmaktadır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİ VE YAZILIM DERSLİĞİ

Okulumuz bilgisayar laboratuvarlarında bilişim teknolojileri, robotik-kodlama dersleri yürütülmektedir.

21.yüzyıl çağı çocuklarına hitap eden donanımlara sahip laboratuvarlarda ileri teknolojiyle donatılmış 24 adet bilgisayar, internet bağlantısı, projeksiyon , etkileşimli tahta ve robotik malzemeler yer almaktadır. Aynı zamanda bu laboratuvarlarda BTEC Information Tecnology(IT) ve Social Media dersleri de yürütülmektedir.

GÖRSEL SANATLAR DERSLİĞİ

Görsel sanatlar dersleri öğrencilerin yaratıcı yönlerini, hayal güçlerini, zeka ve yeteneklerini desteklemeye ve bunları geliştirmeye yönelik planlanmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin sanatsal anlatım biçimlerini tanıma, kavrama ve kendilerini ifade edebilme becerileri kazanmalarını amaçlamaktadır.

Görsel Sanatlar dersleri, tam donanımlı atölyelerde ve çeşitli açık hava ortamlarında yapılmaktadır. Hazırlanan tüm sanatsal çalışmalar, el becerisine dayalı ürünler, çeşitli etkinliklerde ve yıl sonunda sergilenmektedir.

MÜZİK DERSLİĞİ

Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda gelişmeleri, sanatsal yönlerini ortaya koyabilmeleri ve müzik yoluyla öğrenmekten keyif alan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Temel solfej ve teorik bilgiler, öğrencilerin gelişim düzeyleri dikkate alınarak verilmektedir. Teknolojik donanımlı ve müzik aletleri tam olan atölyelerimizde dersler işlenmektedir.