TED Kayseri Kolejinde MEB onaylı ulusal ve uluslararası programlar uygulanır.

Bunlar;

TED – KANADA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Türk Eğitim Derneği ile Kanada Hükümeti arasında imzalanan Kanada Eğitim Anlaşması kapsamında tüm TED Okulları öğrencileri kültürlerarası öğrenci değişim programına katılıp denkliklerini alarak bir üst sınıftan tekrar TED Okullarında eğitime devam etme ve çift diploma alma hakkına sahiplerdir.

Program; öğrencilere, ailelerine ve ev sahibi ailelere, farklı kültürlere yönelik anlayışı ve saygıyı derinleştirmek ve insanlığın gerçeklerini keşfetmek için olanak yaratırken, öğrencilere iyi bir İngilizce ve yurtdışında üniversite okuma fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır.

Dünyada 110 ülkede 4 milyonu aşkın öğrenci ile yürütülen BTEC, ülkemizde sadece TED Okullarında uygulanmaktadır. Açılımı eğitimsel mükemmellik anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in denklik kabul ettiği BTEC programı, öğrencilere mesleki yeterlikler kazandırmayı amaçlayan, uygulama odaklı, pratik ve canlı bir eğitim modelidir.

BTEC (Uluslararası Mesleki Yeterlilik Programı)

BTEC programları ile öğrencilere yükseköğretime girişte gerekli olan becerileri kazandırmak, onların hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri kazandırmak ve onları sektörün önde gelen firmaları için tercih edilen bireyler haline getirmek hedeflenmektedir. Avrupa, ABD, Asya ve Avusturalya üniversiteleri ile dünya çapındaki firmalar tarafından kabul gören bu program sürekli geliştirilip yenilenerek öğrenenin, işverenin ve çağın ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

Programı tamamlayan öğrenciler uluslararası geçerli sertifikaya sahip olmanın yanında, İngiltere’de doğrudan ön lisans (HND) programına kabul olanağına sahiptir.


BİYP (Bilim İnsanı Yetiştirme Programı)


Bilimsel düşünmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen, uygulama ve araştırma ağırlıklı “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı”, akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite işbirliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki bölümden oluşan, dört yıllık bir programdır.

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayıyla Türkiye’de ilk kez TED Okullarında uygulanmaktadır.

“Bilim İnsanı Yetiştirme Programı”, akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite işbirliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki bölümden oluşan, dört yıllık bir programdır. Bilim İnsanı Yetiştirme Programında da diğer programlarımızda olduğu gibi Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik dersleri İngilizce olarak okutulmaktadır.

Programın Fen Bilimleri Bölümünden mezun olan öğrenciler, ÖSYS sürecinde, Ulusal Lise Programı’nın Fen Bilimleri Bölümünden mezun olan öğrencilerle, programın Sosyal Bilimler bölümünden mezun olan öğrenciler ise Ulusal Lise Programı’nın Türkçe-Matematik Bölümünden mezun olan öğrenciler ile aynı haklara sahiptir.


E-TWINNING (Avrupa Birliği Projesi)

E-Twinning projeleri ile Avrupa’nın farklı ülkelerindeki okullarda okuyan, benzer yaş grubundaki çocuklar ile internet üzerinden etkinlikler paylaşıp, görüşmeler yapmaya olanak sağlayan projelerle çocuklarımız İngilizceyi olabildiğince kullanma olanağına sahip olurlar.

TOEFL PRIMARY—TOEFL JUNIOR

8 yaş ve üzeri öğrenciler için tasarlanan, TOEFL Primary ayrıca 11 yaş ve üzeri öğrenciler için tasarlanan TOEFL Junior testleri, öğrencilerin İngilizce dil yeterliliklerini ölçmek için, objektif ve güvenilir bir kaynaktır. Zengin bir altyapıya sahip TOEFL Primary ve Junior testleri öğrencilerimizin, güçlü ve zayıf yanlarının belirlenmesinde, eğitim hayatları ile ilgili, doğru kararlar almasına yardımcı olur. Başarı için onlara rehberlik eder, aynı zamanda öğrencilerimizin İngilizce iletişim becerileri hakkında gerçek fikirler verir.

TOEFL sınavları öğrencilerimizin İngilizce dil gelişimini ayrıntılı bir şekilde görmemizi sağlamasının yanında, öğrencilerimize uluslararası sınav deneyimi yaşatmaktadır. Ayrıca dil gelişimi için güçlü bir motivasyon aracıdır. TOEFL Primary ve Junior puanları ile öğrenciler Lexile derecesi elde ederler, bu puanla daha kolay, okuma düzeyine uygun kitap seçerek kendilerini geliştirebilirler. TOEFL Primary ve Junior sınavları öğrencilerimizin TOEFL IBT'ye iyi bir şekilde hazırlanmasını sağlar. Aynı zamanda liseyi yurt dışında okumak isteyen ve ya değişim öğrencisi olarak yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilerimiz içinde dünya çapında geçerliliği olan ve sertifika ile belgelenen sınavlardır.

YABANCI DİL DESTEK PROGRAMI ( YDP )

Okulumuza yeni katılan öğrencilerimizi İngilizce konusunda desteklemek, yeterliliklerini artırmak ve döneme uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla Eylül ayı başında, günde 4 saat İngilizce, 1 saat Almanca olmak üzere 8 gün boyunca yabancı dil destek programı uygulanmaktadır.

İNGİLİZCE DESTEK PROGRAMI (İDP)

İngilizce konusunda eksiklikleri bulunan öğrencilerimizi ve okulumuza yeni katılan öğrencilerimizi desteklemek amacıyla, dönem içerisinde her seviyeye bir gün 16.00 – 16.50 saatleri arasında destek programı düzenlemektedir. Böylece, öğrencilerimizin konuları tekrar edip, İngilizce yeterliliklerini daha üst seviyelere taşımaları ve İngilizce derslerinde daha başarılı olmaları hedeflenmektedir.

Cambridge ESOL Exams (Cambridge ESOL Sınavları)

Cambridge üniversitesine bağlı olarak yapılan ESOL sınavları, 1913’ten bu yana dünyanın 65 ülkesinde milyonlarca adayın katılımı ile gerçekleşmektedir. Uluslar arası geçerliliği olan Esol sınavları en az 3 yılda hazırlanır ve çeşitli ülkelerde yapılan uzun araştırmalar ve uygulamalar sonucu oluşturulur.

Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen bu sınavlar dünya çapında en çok geçerliliği olan sınavlardır. Cambridge English sınavları kapsamında yer alan geniş sertifika ve diploma seçenekleri, her düzeyden öğrencinin gereksinimlerine göre tasarlanmıştır. İngilizce öğrencilerine yönelik yeterlilik sınavları arasında dünya çapında en çok tanınan sınavlardan biridir.

Cambridge English sınavları dünya çapında binlerce şirket, akademik kuruluş, üniversite, profesyonel kurum, başkanlık ve hükümet birimi tarafından tanınır. Yüksek öğrenim kurumlarına devam etmeyi sağlayan sınav, iş bulma olasılığını arttırır ve farklı iş olanaklarını değerlendirmeyi sağlar. Öğrencilere yüksek öğrenimin kapılarını açar ve dünyanın her yerinde kabul gördüğü için hareket esnekliği sağlar.

Temel becerilere sahip küçük çocuklara yönelik Starters birincisi olmak üzere, Movers and Flyers olarak üç seviye vardır. Çocuklar Flyers sertifikası seviyesinde gelişim gösterdiğinde bir üst sertifikalar arasında bulunan KEY English Test (KET) ya da Preliminary English Test’i (PET) almaya yönelebilirler. Bu onları daha sonra okul hayatlarında ya da iş yerlerinde değerli olacak daha ileri yeterlilik düzeyine çıkaracaktır.

Young Learners İngilizce sınavlarının (Starters, Movers,Flyers) amacı, öğrencilerimizin okuma,yazma,dinleme ve konuşma becerilerini ölçmektir. Bu sınavlarla öğrencilerimiz tüm dünyada kendi yaş grupları içindeki İngilizce seviyelerini görmektedirler.

Cambridge Esol sınavlarında öğrencinin sınavı geçme-kalması gibi bir değerlendirme sistemi yerine, öğrencinin dinleme(listening) konuşma(speaking) okuma(reading) ve yazma(writing) becerilerinin her birinde gösterdiği başarının 1-5 arası arma ile ödüllendirilmesi söz konusudur.

(EUROPEAN YOUTH PARLİAMENT-EYP) AVRUPA GENÇLİK PARLAMENTOSU

Avrupa Gençlik Parlamentosu (European Youth Parliament-EYP) Avrupa gençliğini vatandaşlık ve kültürel anlayışa saygılı olmaya aktif bir şekilde katılmaya teşvik eden, kazanç amacı gütmeyen ve politik olmayan bir kuruluştur.

Aslında Paris'in güneyinde Fontainebleau'deki Lycée François-Ier tarafından yaratılan bir okul projesi olarak başlayan Avrupa Gençlik Parlamentosu 1987 yılında kurulmuştur. Benzeri olmayan bu organizasyon, Avrupa'da yaşayan tüm gençlere ulaşarak bu gençlerin yaşadıkları bölgelerin geleceğine yön vermelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Avrupa Gençlik Parlamentosu deneyimleri gençlerin, geleceğin vatandaşları olarak, diğer ulusların düşünce ve karakterlerinin farkında olmalarını, farklılıklarına saygı duymalarını ve birlikte kamu yararı için ortaklaşa çalışmalarını sağlamaktadır. Avrupa Gençlik Parlamentosu Türkiye, 36 ülkede faaliyet gösteren Avrupa Gençlik Parlamentosu’nun Türkiye’deki tek temsilcisi ve yetkili merciidir. Avrupa Gençlik Parlamentosu’nun Türkiye’deki tüm faaliyetlerini koordine eden Avrupa Gençlik Parlamentosu Türkiye, düzenlediği Seçim Konferansları ile de ülkemizi yurt dışında temsil edecek delegasyonları seçmektedir.

Avrupa Gençlik Parlamentosu (European Youth Parliament) ağının, 1999 yılından beri aktif bir üyesi olan Avrupa Gençlik Parlamentosu Türkiye oluşumu günümüze kadar büyük bir yol kat etmiş olarak çalışmalarına devam etmektedir. Mart 2011 itibariyle Avrupa Gençlik Parlamentosu Derneği adı altında gönüllülük esası ile çalışan bir kurum halini alan Avrupa Gençlik Parlamentosu Türkiye (EYP Türkiye), her yıl düzenlediği iki Ulusal Seçim Konferansı ile Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 30’u aşkın okula ve 500’den fazla gence ulaşabilir konuma gelmiş bulunmaktadır. Türkiye 18.Seçim Konferansı okulumuz TED Kayseri Koleji’nin ev sahipliğinde, 20-23 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

TEKUF (TED KAYSERİ KOLEJİ ULUSAL GENÇLİK FORUMU)

TED Kayseri Koleji Ulusal Gençlik Forumu, lise öğrencilerinin belli komiteler içinde bir araya gelerek güncel konuları tartışıp bir sonuca varmalarını ve vardıkları sonucu bir forum içinde sunmalarını sağlayacak ulusal bir konferanstır. Tartıştıkları konular Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel sorunlarıdır. TED Kayseri Koleji Ulusal forumu bugüne kadar dört kez düzenlenmiştir.

Okulumuz 9, 10, 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin bir projesi ile lise gençleri arasında ülkemiz ve dünyamızdaki güncel konular hakkında farkındalık yaratma ve sorunlara ortak çözümler üretebilme yetilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

BESLENME DOSTU OKUL

Avrupa bölgesindeki 17 ülkenin dahil olduğu Dünya Sağlık Örgütünün “Nutrition Friendly Schools Initiatives-Beslenme Dostu Okul Girişimi” Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile ülkemizde de başlatılmıştır. Beslenme Dostu Okul Programı Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve/veya kamu; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsamaktadır.

Bu program ile öğrencilerimizin; “Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat” ilkeleri konusunda farkındalıklarının artması, çağın sorunlarından biri olan obezite ile mücadeleyi destekleyecek yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarını edinmesi, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığını kazanması, okul ve toplum sağlığının üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir.

EKO OKULLAR PROGRAMI

Eko Okullar Programı okul öncesi, ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

BEYAZ BAYRAK

Okulların, temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde denetlenmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi için uygulanan projede gerekli kriterleri üçüncü kez karşılayan okulumuz “Beyaz Bayrak” ve “Sertifika” ile ödüllendirilmiştir.

OKULLARDA ORMAN

Orijinal ismi "Learning About Forest-LEAF" olan Okullarda Orman Programı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation For Environmental Education- FEE) tarafından 1999 yılında yürütülmeye başlanmıştır. Bugün 26 ülkenin FEE’ye bağlı olarak yürütmekte olduğu bu Program'a ülkemiz TÜRÇEV'in programlarından biri olarak 2004 yılında katılmıştır.2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 210 okulda çalışmalarını sürdürmektedir.

Okullarda Orman Programı okul öncesi, ilk ve ortaokullarda uygulanan, amacı orman eko-sistemi ile ilgili bilginin ormanın içinde, ormanlara inceleme gezileri düzenleyerek arttırılması ve deneyimlerin uluslararası düzeyde paylaşılması olan bir çevre eğitim programıdır. Program bu amaca yönelik olarak, ormanların eğitsel etkinliklerde kullanılmasını teşvik eder, ormanlarla ilgili olarak yapılacak yerel, ulusal ve uluslararası faaliyetleri desteklemeyi hedefler.

Programda, ormanların sürdürülebilir yaşam için sahip olduğu değerin ve önemin kitleler tarafından öğrenilmesi, aktarılması ve günlük hayatta bireylerin davranış ve aktivitelerine yansıtılması beklenmektedir. İnsanlar için kültürel, ekolojik, ekonomik ve sosyal değeri bulunan ormanların özelliklerini ve değerini başta çocuklar ardından onlar aracılığıyla tüm toplum tarafından anlaşılması Program’ın ana felsefesini oluşturmaktadır.

 

TED Okullarında uygulanan ulusal ve uluslararası programlar:

1IGCSE
Cambridge Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifikası (IGCSE); dünya çapında en çok tanınan sertifikalardan biridir.

Cambridge IGCSE programı bilgiyi hatırlama, sözlü becerileri kapsayan, problem çözmeye yönelik bir öğrenme sürecidir. Takım çalışması ve araştırma becerilerini de bünyesinde taşıyan yaşamsal önemi olan tüm eğitsel becerileri bütünleştirir. Tüm bu süreçlerin sonunda kazanılan edinimler öğrenciyi, Cambridge As/A Level, Abitur, IB Diploma, Advanced International Certificate gibi yükseköğretim programlarına hazırlar.

IGCSE programı birçok farklı konuda ve farklı beceri düzeylerini hedefleyen temel ve genişletilmiş müfredatı içerir. “Temel Müfredat Programı” CORE ( standart düzey) ve “Genişletilmiş Program” EXTENDED (ileri düzey) kapsamındadır. Öğrenciler 10.sınıfın ikinci döneminde ders öğretmeninin yönlendirmesiyle kendi seviyelerine uygun olan sınava girer.
2TED – KANADA ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI
Türk Eğitim Derneği ile Kanada Hükümeti arasında imzalanan Kanada Eğitim Anlaşması kapsamında tüm TED Okulları öğrencileri kültürlerarası öğrenci değişim programına katılıp denkliklerini alarak bir üst sınıftan tekrar TED Okullarında eğitime devam etme ve çift diploma alma hakkına sahiplerdir.

Program; öğrencilere, ailelerine ve ev sahibi ailelere, farklı kültürlere yönelik anlayışı ve saygıyı derinleştirmek ve insanlığın gerçeklerini keşfetmek için olanak yaratırken, öğrencilere iyi bir İngilizce ve yurtdışında üniversite okuma fırsatı sağlamayı amaçlamaktadır.
3UBDP
TED Okullarında öğretim, öğrenciye göre bireyselleşen, gereksinimleri doğrultusunda şekillenen, öğretmen rehberliği ve teknoloji ile desteklenip izlenen organik bir süreçtir. Süreç, ürün ve içeriğin farklılaştırılması ile oluşturulan öğretim programlarını, ulusal ve uluslararası değer, ölçek ve standartları içerir. Evrensel geçerliliği olan IB programlarının temel amacı uluslararası anlayışa sahip bireyler yetiştirmektir. Uygulamaların uluslararası düzeyde izlenmesi ve yetkilendirilmesi, kurumun öz değerlendirme yapma sürecine destek olmakta ve uygulamalar sürekli güncellenmektedir.

Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen diplomanın yanı sıra öğrencilere uluslararası geçerliliği olan bir diploma kazandıran UBDP, uygulandığı ülkelerin kendi eğitim gereksinimlerine göre değişikliklere olanak tanıyan, uyarlanabilen bir program olup, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da resmen tanınmaktadır.

UBDP, akademik başarılarının yanında öğrencilerin; öz disiplini gelişmiş, üst düzeyde düşünme becerileri kazanmış, sürekli öğrenmeyi yaşam biçimi olarak benimsemiş, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, değişik kültürleri tanıyan ve anlayan birer “dünya vatandaşı” olarak yetiştirilmesini hedeflemektedir. Akademik güvenirliliğin ve entellektüel düşüncenin simgesi olan UBDP’ye katılan öğrenciler, dünya çapındaki seçkin üniversiteler ve ülkemizin en iyi üniversiteleri tarafından gururla kabul edilmektedirler.

Geniş kapsamlı ve oldukça yoğun çalışma gerektiren bu programdan mezun olan başarılı öğrencilerimiz, üniversiteye giriş sınavlarında başarı elde etmelerinin yanı sıra diploma derecelerine göre Türkiye’de ve dünya çapındaki iyi üniversitelerde burslu okuma hakkı ve kredi (ders muafiyeti) kazanmaktadırlar. T.C. Hükümeti sadece UB diploması ile yurt içindeki üniversitelere başvurulabilmesine izin vermez. Ancak yurt dışındaki üniversitelere ÖSS’ye girmeden başvuru ve kabul olanağı vardır.
4AP
İleri Düzey Yerleştirme Programı olarak da adlandırılan Advanced Placement (AP) programı, Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) uygulanan ve oradan tüm dünyaya yayılan, eğitimde mükemmeliyeti hedefleyen güçlü, kapsamlı ve çok çalışmayı gerektiren bir programdır. ABD’nin dışında 60’tan fazla ülkede AP Programı uygulanmakta ve tanınmaktadır. .

AP Programı öğrencilere, lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma ve bu derslerden üniversitede muaf olma imkânı sağlar. Özellikle öğrencilerin yurt dışı üniversite başvurularında kabul aşamasında, bir öğrencinin lise döneminde AP dersleri almış ve sınavlardan başarıyla geçmiş olması akademik eğitim için hazır olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.

AP derslerini alıp, sınavlarda başarılı olan öğrenciler hem üniversitelere başvuru sürecinde standart başvuru yapan öğrencilere göre daha avantajlı olurlar hem de üniversiteye başladıklarında bu derslerden muaf olma şansını yakalarlar. Ayrıca çift-anadal programlarında (double major) daha kolay okuyabilirler.
5BTEC
Dünyada 110 ülkede 4 milyonu aşkın öğrenci ile yürütülen BTEC, ülkemizde sadece TED Okullarında uygulanmaktadır. Açılımı eğitimsel mükemmellik anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in denklik kabul ettiği BTEC programı, öğrencilere mesleki yeterlikler kazandırmayı amaçlayan, uygulama odaklı, pratik ve canlı bir eğitim modelidir.

BTEC programları ile öğrencilere yükseköğretime girişte gerekli olan becerileri kazandırmak, onların hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri kazandırmak ve onları sektörün önde gelen firmaları için tercih edilen bireyler haline getirmek hedeflenmektedir. Avrupa, ABD, Asya ve Avusturalya üniversiteleri ile dünya çapındaki firmalar tarafından kabul gören bu program sürekli geliştirilip yenilenerek öğrenenin, işverenin ve çağın ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

Programı tamamlayan öğrenciler uluslararası geçerli sertifikaya sahip olmanın yanında, İngiltere’de doğrudan ön lisans (HND) programına kabul olanağına sahiptir.
6BİYP
Bilimsel düşünmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen, uygulama ve araştırma ağırlıklı “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı”, akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite işbirliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki bölümden oluşan, dört yıllık bir programdır.

Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” Talim ve Terbiye Kurulu’nun onayıyla Türkiye’de ilk kez TED Okullarında uygulanmaktadır.

“Bilim İnsanı Yetiştirme Programı”, akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite işbirliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki bölümden oluşan, dört yıllık bir programdır. Bilim İnsanı Yetiştirme Programında da diğer programlarımızda olduğu gibi Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik dersleri İngilizce olarak okutulmaktadır.

Programın Fen Bilimleri Bölümünden mezun olan öğrenciler, ÖSYS sürecinde, Ulusal Lise Programı’nın Fen Bilimleri Bölümünden mezun olan öğrencilerle, programın Sosyal Bilimler bölümünden mezun olan öğrenciler ise Ulusal Lise Programı’nın Türkçe-Matematik Bölümünden mezun olan öğrenciler ile aynı haklara sahiptir.