Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Birimimizin Amacı; kendini tanıyan, kendine sunulan eğitsel ve mesleki fırsatları değerlendirebilen, sorumluluk alabilen öğrenciler yetiştirilmesi ve öğrencilerimizin toplum içinde sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerini desteklemektir.

Bu çerçevede TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri; öğrencilerimizin bireysel özelliklerini değerlendirip sağlıklı bir kimlik oluşturması, ergenlik dönemindeki değişimlere uyum sağlaması, değerlerini fark etmesi ve kendi değerleri ile toplumsal değerler arasında bağ kurabilmesi, verimli, sistemli ve planlı çalışma alışkanlığı kazanması, kariyer hedefleri doğrultusunda üst öğrenim, meslek ve iş alanlarına yönelmesi amacıyla yürütülür.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Birimimizde Yürütülen Faaliyetler:

  • Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik,
  • Psikoeğitim Programı Uygulama,
  • Akran Temelli Çalışmalar,
  • Bireyi Tanıma Tekniklerini Uygulama,
  • Seminer, Konferans, Gezi Düzenleme,
  • Sınıf Rehberliği Çalışmaları İle Yayın Hazırlama gibi faaliyetlerle yürütülür.
  • İhtiyaç halinde bu hizmetler çevrimiçi bilgi teknolojileri kullanılarak uzaktan verilmektedir.

Öğrencilere Yönelik Çalışma Alanlarımız

Sosyal-Duygusal Gelişim
Öğrencilerimizin;

• Okula uyum sağlamalarını kolaylaştıracak, destekleyici oryantasyon çalışmaları yapmak,

• Güçlü oldukları ve desteklenmesi gereken yönleri belirlemek ve kişisel farkındalıklarını yükseltmek amacıyla bireyi tanıma çalışmaları yapmak,

• Kendilerini keşfetmelerine, ilgileri ve yeteneklerini farketmeleri ve geliştirmelerine, kendilerine ve çevrelerine yönelik olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olmak,

• Zihinsel gelişime destek sağlayan duygularını anlamaları, tanımaları, ifade etmeleri ve yönetmeleri için psikoeğitim çalışmaları yapmak,

• İçinde bulundukları sosyal gruplarda başarılı olmaları için neleri bilmeleri ve nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili becerileri kazandırmak,

• Benlik farkındalığı kazanma, duyguları anlama ve yönetme, sorumlu karar verme, kişisel güvenliğini sağlama ve kişilerarası iletişim becerileri gibi sosyal duygusal öğrenme becerilerini geliştirmeleri için destek sağlamak,

• Sorun çözme becerilerini geliştirmelerine destek olmak,

• Gelişim özelliklerini dikkate alarak öğrencilerimize arkadaşlık, karşı cinsle ilişkiler ve ergenlik dönemi sorunları ile ilgili danışmanlık yapmak, Amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Akademik Gelişim
Öğrencilerimizin;

• Akademik gelişim alanında, hayat boyu gelişim ve değişim anlayışından hareketle, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almasını sağlamak ve akademik başarısını engelleyici faktörlerle (dikkat dağınıklığı, motivasyon eksikliği, sınav kaygısı gibi) başa çıkma becerilerini geliştirmek,

• Akademik çalışmalarında öz düzenleme becerilerini kazanmalarına destek olmak,

• Öğrencilerin okula aidiyet geliştirmelerine destek olmak,

• Akademik gelişimleri ile ilgili öz değerlendirme yaparak gelişimlerini destekleyebilecek planlamalar yapabilme becerisi kazandırmak,

• Eğitsel başarıya götürecek, kendilerine uygun öğrenme stillerini ve stratejilerini, zaman yönetimi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak,

• Sınav kaygısı, motivasyon ve konsantrasyon konularında öğrencilerimize psikolojik destek sağlamak,

• Öğrencilerimizin akademik başarı durumlarını takip ederek başarılarını artırmalarına destek olmak amacıyla bireysel ve grup görüşmeleri yapmak ve süreçte veli ve öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmak,

Amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.
Kariyer Gelişimi
Öğrencilerimizin;

• Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirmelerine destek olmak,

• Kariyer gelişim alanında, içinde bulunduğumuz dijital çağda mesleklerin hızlı ve sürekli olarak değiştiği fikrinden hareketle öğrencilerimizin mesleklerin değişebileceği ve gelişebileceği anlayışını kazanmaları, bilgi birikimlerini arttırmaları ve kendi kariyer planlarını bu anlayışa dayanarak geliştirmelerine destek olmak,

• Öğrencilerimizin kariyer seçimi açısından kendini tanıması, mesleki bilgi kaynaklarından güvenilir olan ve olmayanları ayırt etmesi, çalışma ve üretmenin bireyin gelişimine katkısına inanması ve kendine uygun kariyer kararını vermesi için yardımcı olmak,

• Öğrencilerimizin kendilerine uygun ders ve meslek seçimleri yapabilmeleri için ilgi ve yeteneklerini belirlemek,

• Öğrencilerimize üniversite hazırlık sürecinde meslekleri, yükseköğretim programlarını ve üniversiteleri tanıtmak,

• Üniversite sınavlarına hazırlık danışmanlığı ve sınav sonrasında tercih danışmanlığı yaparak öğrencilerimizin hedefledikleri yükseköğretim programlarına yerleşmelerini sağlamak,

Amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Çalışmalarımızın yoğunlaştığı konu başlıkları

Öğrenci Tanıma Çalışmaları
• Öğrencilere etkili bir biçimde yardımcı olabilmenin ön koşulu onları tanımaktır. Bireyi tüm yönleri ile tanımak amacıyla testler ve test dışı teknikler uygulanır. Bireyi tanımanın esas amacı bireyin kendisini tanımasına, başkaları ile kendisi arasındaki farkları görebilmesine ve çevresi ile olumlu ilişkiler kurabilmesine yardımcı olmaktır.
Oryantasyon
• Aramıza yeni katılan öğrencilerimizin okula uyumunu kolaylaştırmak amacı ile dönem başında, okulun fiziki olarak tanıtılmasını, tanışma ve kaynaştırma etkinlikleri ve sosyal destek içeren bir çalışma yapılır. Ailelere süreçle ilgili bilgilendirici seminerler hazırlanır. Ara sınıflara gelen yeni kayıtlı öğrenciler ile ilk bir ay içerisinde mutlaka onları tanımaya yönelik bireysel görüşme yapılır ve veliye öğrencinin okula uyumu ile ilgili bilgi verilir.
Gelişim Takibi
• TED Kayseri Koleji Vakfı Okullarında öğrencilerimizin; K12 Net bütünlüğü içerisinde anaokulundan liseye kadar gelişim takibi yapılmaktadır. PDR Birimleri arasında sağlanan bu koordinasyon ile öğrencilerimizin gelişim sürecindeki akademik, duygusal ve sosyal durumunun tespiti ve takibi boylamsal olarak yapılabilmektedir.
Kariyer Danışmanlığı
• Ulusal sınavlara hazırlanan ve mesleki tercihlerini şekillendirme aşamasında olan öğrencilerimizin bu süreçteki tüm ihtiyaçları dikkate alınarak yürütülen danışmanlık hizmetidir. Sınav sisteminin tanıtılması, öğrenciye uygun çalışma yöntemlerinin tespiti, meslekleri tanıma ve detaylı bilgi edinme, hedef belirleme ve motivasyon çalışmaları, kaygıyı yönetimi çalışmaları bu çerçevede yapılmaktadır.
Ders- Alan Seçimi
Lise öğrencilerimiz, kariyer planlama süreci için kritik olan dönemde yer almaktadır. Bu nedenle kendilerine bir kariyeri seçerken nelere önem verdikleri, hangi mesleği seçerlerse tutku ile yapacakları bir işe sahip olacakları, sahip oldukları beceriler ile hangi alanda daha başarılı olacaklarını bilmeleri son derece önemlidir. Bu doğrultuda 10.sınıf itibarıyla seçecekleri alan, hedeflerine giden yolda önemli adımlardan biri olmaktadır. Öğrencilerimizin alan seçerken yetenek, ilgi ve değerlerine uygun kararlar verebilmelerine yardımcı olmak için velilerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve birimimiz eş güdümlü olarak çalışmalarını yürütmektedir.
Rehberlik Müdahale Uygulamaları
• Önleyici ve iyileştirici rehberlik yaklaşımlarına uygun olarak, gerekli görülen durumlarda uygulanan grup ve bireysel çalışmalardır. Öğrencilerle ilgili gözlemler ve uygulanan envanter sonucunda öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, liderlik, sosyal beceriler, arkadaşlık ilişkileri, kaygı(sınav kaygısı), öfke kontrolü, çalışma alışkanlıkları, motivasyon vb. konularda çalışmalar yapılır.
Bireysel Danışma Hizmetleri
• Öğrenciler ve veliler ile randevulu bireysel görüşmeler gerçekleştirilir. Bir dönem içinde her öğrenci ve veli ile en az bir defa bireysel görüşme yapılmaktadır. Görüşme sayı ve sıklığı ihtiyaca göre arttırılır. Öğretmenlerle de düzenli olarak görüşülerek öğrencilerin gelişim süreçleri takip edilir.
Sınıf Rehberlik Çalışmaları
• Öğrencilerimizin duygusal ve sosyal, akademik ve kariyer gelişimlerini destekleyici sınıf rehberliği çalışmaları, K-12 bütünlüğü içinde birbirini tamamlayıcı yıllık rehberlik programı dahilinde düzenlenir. Bu kapsamda Bilinçli Teknoloji Kullanımı, psikolojik sağlamlık, hedef belirleme, motivasyon, kendini tanıma, mesleki ilgi ve becerilerin farkındalığını sağlama, ders çalışma becerileri, öfke kontrolü, ergenlik dönemi özellikleri, sınav kaygısı, iletişim becerileri, karar verebilme becerileri vb. konularda sınıf çalışmaları yürütülür. Tüm sınıflarımızda her hafta düzenli olarak rehberlik dersi yapılmaktadır.
Kariyer Atölyeleri
• Öğrencilerimizin hedefledikleri meslekleri daha yakından tanımalarını sağlamak ve gelecek planlarını desteklemek amacıyla “Kariyer Atölyeleri” etkinlikleri düzenlenir. Bu çalışma kapsamında “İnteraktif Kariyer Atölyeleri” etkinliklerinde öğrencilerimize uygulanan anketlerle belirlenen mesleklerden, alanında uzman konuklarımızla gerçekleştirdiğimiz interaktif atölyelerde öğrencilerimiz merak ettikleri noktaları aydınlatma fırsatı bulmaktadır. Ayrıca “Hedefine Ulaşanlarla Hayalleri Olanlar Buluşuyor” etkinliğimizde ise öğrencilerimiz, okulumuzdan mezun olmuş ve hedefledikleri bölümlerde okumakta olan öğrencilerimiz ile buluşarak bilgi sahibi olabilmektedir.
Üniversite Tanıtım Çalışmaları ve Geziler
• Öğrencilerimizin üniversitelerle ilgili bilgi sahibi olabilmesi için Ankara ve İstanbul üniversite gezileri düzenlenir.

• Üniversiteler ile yapılan online ve yüzyüze çalışmalar ile bilgi sahibi olmaları ve üniversitelerin olanaklarını tanımaları amaçlanmaktadır. Yapılan bu çalışmalar, öğrencilerimizin kariyer planlama süreçlerinde önemli oranda destekleyici rol oynamaktadır.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı ve Sınav Kaygısı Bilgilendirme Seminerleri
• Öğrencilerimiz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sistemi ve sınav kaygısıyla baş etme yöntemleri hakkında detaylı olarak bilgilendirilirler.
Tercih Danışmanlığı
• Meslek seçim sürecinde düzenli olarak desteklenen öğrencilerimiz, üniversite tercihleri için bireysel randevularla görüşülerek aydınlatılır.

Velilerimize Yönelik Çalışmalar

Velilerimize Yönelik Çalışmalar
• Öğrencilerimizin sosyal-duygusal, akademik ve kariyer gelişimi konularındaki ihtiyaçları hakkında bireysel görüşmeler yapmak,

• Öğrencilerimizin gelişimsel süreçlerine uygun olarak; velilerimizi bilgilendirmek amacıyla ergenlik dönemi özellikleri, aile içi iletişim, öfke yönetimi, stres yönetimi ve eğitim sistemi içinde yer alan konularla ilgili doküman hazırlamak,

• Tespit edilen konularda sunum, broşür, canlı yayın, webinarlar hazırlamak ve paylaşmak

Öğretmenlere Yönelik Hizmetler

Sınıf Rehberlik Çalışmalarının Planlanması
Okulumuzun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yıllık planının öğretmenler, okul yönetimi ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümü iş birliği ile yürütülmesi sağlanır.
Öğretmen Oryantasyonu
Öğretmenler arasında grup dinamiğini güçlendirmek amacıyla eylül, ekim, kasım, nisan ve haziran ayları seminer dönemleri içerisinde grup çalışmaları ve seminerler düzenlenir. Yıl içerisinde de öğretmenlerimiz için mesleki gelişim çalışmaları kapsamında uzmanlar ile buluştukları seminer ve söyleşiler planlanır.
Öğrenci Gelişim Takibi
Öğrencilerin sınıf içindeki duygusal, eğitsel ve sosyal gelişimlerinin düzenli takibi sınıf rehber öğretmenleri ile birlikte takip edilmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin ihtiyacına göre okul yönetimi, PDR birimi ve ders öğretmenleri birlikte planlamalar ve uygulamalar gerçekleştirilir.
Öğrenci Bilgilendirme Toplantıları
Tüm öğretmenler, öğrencilerin gelişimlerinin takibini sağlayan oryantasyon ve şube öğretmenler kurulu gibi toplantılarda, öğrencilerin gelişimleri hakkında bilgilendirilir.