BTEC

BTEC; uygulama odaklı, pratik çalışmalara dayanan, 21. yy becerilerini geliştiren bir mesleki yeterlilik programıdır.

Yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcelin denklik kabul ettiği bu program, Türkiye’de sadece TED okullarında yürütülmektedir.

BTEC programları ile öğrencilere yükseköğretime girişte gerekli olan becerileri kazandırmak, onların hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri kazandırmak ve onları sektörün önde gelen firmaları için tercih edilen bireyler haline getirmek hedeflenmektedir. Avrupa, ABD, Asya ve Avusturalya üniversiteleri ile dünya çapındaki firmalar tarafından kabul gören bu program sürekli geliştirilip yenilenerek öğrenenin, işverenin ve çağın ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

BTEC Sosyal Medya ve BTEC Mutfak Sanatları programı orta okul bünyesinde7. sınıf öğrencilerimize haftada 2 saat uygulanmakta olup,1 yılda tamamlanmaktadır.

BESLENME DOSTU OKUL

Avrupa bölgesindeki 17 ülkenin dahil olduğu Dünya Sağlık Örgütünün “Nutrition Friendly Schools Initiatives-Beslenme Dostu Okul Girişimi” Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile ülkemizde de başlatılmıştır. Beslenme Dostu Okul Programı Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve kamu; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsamaktadır.

Bu program ile öğrencilerimizin “Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat” ilkeleri konusunda farkındalıklarının artması, çağın sorunlarından biri olan obezite ile mücadeleyi destekleyecek yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarını edinmesi, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığını kazanması, okul ve toplum sağlığının üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir.

Beyaz Bayrak

Okulların temizlik ve hijyen açısından belirli kriterler esas alınarak Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde denetlenmesi, okul sağlığının iyileştirilmesi hususunda teşvik edilmesi için uygulanan projede gerekli kriterleri üçüncü kez karşılayan okulumuz “Beyaz Bayrak” ve “Sertifika” ile ödüllendirilmiştir.

EKO OKULLAR PROGRAMI

Eko Okullar Programı okul öncesi, ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan “7 adım”da etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla eko-okullar sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar.

eTwinning Nedir?

eTwinning, Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur.
İletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak kısacası Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler v.b.) yönelik bir platform sunmaktadır.
eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak Avrupa’da okul işbirliğini teşvik etmektedir.
eTwinning Portalı (www.etwinning.net) ana toplanma noktası ve çalışma alanıdır. Yirmi sekiz dilde mevcut olan eTwinning Portalının bugün yaklaşık olarak 573.000’den fazla öğretmen üyesi bulunmaktadır. Portal, öğretmenlerin ortak bulması, proje oluşturması, fikirlerini paylaşması, en iyi uygulama alışverişinde bulunması ve eTwinning platformunda bulunan çeşitli özelleştirilmiş araçları kullanarak hemen birlikte çalışmaya başlaması için çevrimiçi araçlar sağlamaktadır.
2005 yılında Avrupa Komisyonunun eöğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning, 2007 yılından bu yana Yaşam Boyu Öğrenme Programına sıkı bir şekilde entegre edilmiştir. Merkezi Destek Servisi, Avrupa’daki okullar, öğretmenler ve öğrenciler için eğitimi geliştiren 31 Avrupa Eğitim Bakanlığının uluslararası işbirliğinden oluşan European Schoolnet tarafından yönetilmektedir. Ayrıca eTwinning ulusal düzeyde 38 Ulusal Destek Servisi tarafından desteklenmektedir.
Ülkemiz eTwinning’e 2009 yılında dahil olmuştur. eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermektedir. Ülkemizde 52.000’den fazla okuldan, 129.000’den fazla kullanıcı portala kayıtlıdır ve şu ana kadar 23.000’den fazla projeye katılmışlardır. eTwinning Erasmus+ sürecinde de Avrupa Komisyonu’nun desteklemeye devam ettiği faaliyetlerden biridir ve son süreçte 2021 yılına kadar sürdürülecektir.

NOVASCOTİA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Kanada Değişim Programı, yıllardır TED Okullarında uygulanmakta olup Türk Eğitim Derneği ve Nova Scotia Eğitim Bakanlığının imzalamış olduğu anlaşma çerçevesinde gerçekleşmektedir. Öğrencilerimiz bu kültürlerarası öğrenci değişim programına katılıp denkliklerini alarak bir üst sınıftan tekrar TED Okullarında eğitime devam etme hakkına sahiptirler.

Program; öğrencilere, ailelerine ve ev sahibi ailelere, farklı kültürlere yönelik anlayışı ve saygıyı derinleştirmek ve insanlığın gerçeklerini keşfetmek için olanak yaratırken, öğrencilere iyi bir İngilizce ve yurtdışında üniversite okuma fırsatı sağlamayı amaçlıyor.

TURÇEV-OKULLARDA ORMAN:

Okul öncesi eğitim kurumları ve ilköğretim okullarında yürütülen Okullarda Orman Programı çocuklarda orman eko-sistemi bilgisinin geliştirilmesi ve ormanın sosyal, ekonomik ve kültürel boyutunun tanıtılmasını amaçlayan, 20 ülkede yürütülen uluslararası bir çevre eğitim programıdır.

Orijinal ismi “Learning About Forest-LEAF” olan Okullarda Orman Programı, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation For Environmental Education-FEE) tarafından 1999 yılında yürütülmeye başlanmıştır.

Program ilkokul ve ortaokullarda, bir ya da iki koordinatör öğretmenin sorumluluğunda 10-15 kişilik bir öğrenci timi oluşturularak orman ile ilgili bir konunun belirlenmesi ve bir yıl boyunca o konunun işlenmesi üzerine kuruludur.

TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Ortaokulu olarak orman özelinde, çevrenin, ancak küçük yaşlardan itibaren verilecek eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile korunabileceğine inanıyor, bu amaçla Okullarda Orman Programının ve felsefesinin tüm Türkiye’ye yayılabilmesi için çalışmalarımıza bu yönde devam ediyoruz.

http://www.turcev.org.tr/v2/icerikDetay.aspx?icerik_id=19

TOEFL PRIMARY & TOEFL JUNIOR

TOEFL Primary, 8-10 yaşları arasındaki çocukların İngilizce düzeylerinin gelişimini değerlendirmek amacıyla girdikleri bir sınavdır.  Dinleme, dil bilgisi ve konuşma bilgilerinin değerlendirildiği bu sınavda yazma bölümü yoktur ve puanlama Avrupa Konseyi’nin İngilizce dil seviyeleri ile uyumlu olacak şekilde yıldız ve kurdele ile belirtme şeklinde yapılmaktadır. TOEFL Junior ise, 11-17 yaşları arasındaki çocukların İngilizce seviyelerinin belirlenmesi amacıyla yapılır. TOEFL Junior puanları, kişisel düzeylerin öğrenilmesi amacıyla kullanılabildiği gibi, yurtdışı İngilizce programlarına başvurularda da kullanılabilmektedir.  Bu sınavda da yazma bölümü yoktur ve puanlama Avrupa Konseyi’nin İngilizce dil seviyeleri ile uyumlu olacak şekilde yapılmaktadır.  Toplam puan 5 ayrı seviyeye ayrılmakta, bu çerçevede Level 1 CEFR A1 seviyesine, Level 5 ise CEFR B2 seviyesine denk gelmektedir. Bu sınavlar öğrencilerimizin dil gelişimini ayrıntılı bir şekilde görmemizi sağlar. Objektif ve güvenilir bir kaynak olan bu sınavlar, öğrencilerimizin LEXILE derecesini elde etmelerini sağlar. Ayrıca TOEFL IBT’ye hazırlar.

Cambridge ESOL Exams (Cambridge ESOL Sınavları)

Cambridge ESOL Sınavları, 7-12 yaş arası İngilizce öğrenimi gören çocuklara yönelik olarak sınav tekniği öğretme ve seviye tespit amacıyla tasarlanmış geniş kapsamlı sınavlardır. Kendi içinde üç farklı seviyesi olan sınavdan oluşur; Starters, Movers ve Flyers olarak adlandırılan bu sınavların amacı öğrencilerimizin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçmektedir. Bu sınavlar, Cambridge Üniversitesine bağlı olarak 1913 yılından bu yana yapılmaktadır. Uluslararası geçerliliği buluna sınava 65 farklı ülkeden milyonlarca aday katılmaktadır. Dünya çapında en çok geçerliliği olan sınav, her düzeydeki öğrenci gereksinimine göre tasarlanmıştır. Cambridge English sınavları dünya çapında binlerce şirket, akademik kuruluş, üniversite, profesyonel kurum, başkanlık ve hükümet birimi tarafından tanınır. Yükseköğrenim kurumlarına devam etmeyi sağlayan sınav, iş bulma olasılığını arttırır ve farklı iş olanaklarını değerlendirmeyi sağlar. Öğrencilere yükseköğrenimin kapılarını açar ve dünyanın her yerinde kabul gördüğü için hareket esnekliği sağlar. Cambridge Esol sınavlarında öğrencinin sınavı geçme-kalma gibi bir değerlendirme sistemi yerine, öğrencinin dinleme(listening), konuşma(speaking), okuma(reading) ve yazma(writing) becerilerinin her birinde gösterdiği başarının 1-5 arası arma ile ödüllendirilmesi söz konusudur. Geçerliliği yüksek bu sınavın aynı zamanda öğrencileri motive etmesi dil becerilerinin gelişimine yardımcı olmaktadır.