TED Kayseri Koleji Okullarında ilkokul, ortaokul ve lise eğitiminde çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda hizmet veren , kendini sürekli geliştiren ve güncelleyen üç ayrı kütüphane bulunmaktadır.

Kütüphanelerimiz; sorgulayan, öğrenme kaynaklarını etkin bir biçimde kullanma becerisine sahip, eğitimi yaşam boyu sürecek kişisel etkinliğe dönüştüren, kısaca öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiş okul felsefemizi gerçekleştirmemiz için öğrencilerin gelişen bilgi ve teknoloji çağında hızlı ve verimli bir şekilde bilgiye ulaşmalarını sağlamaktır.

Kütüphanelerimizde tüm öğrencilerimizin kaydı tutulmakta ve bu kayıtlar sürekli takip edilmektedir. Ayrıca Türkçe derslerinde her sınıf seviyesinde öğrencilerimizin haftada bir uygulanan okuma saati dersleri okulumuz kütüphanelerinde yapılmaktadır.

Danışma kaynakları(ansiklopedi, sözlük, yazım kılavuzu, atlas vb.), edebi nitelikli kitaplar, bilimsel nitelikli kaynaklar, çocuk kitapları, süreli yayınlar(gazete, dergi), yabancı dilde kaynaklar, derse yardımcı test kitapları, görsel- işitsel kaynaklar(CD, DVD, oyun, harita, küre, eğitici kartlar vb.) içeren ve sürekli olarak güncellenen Açık Raf Sistemli kütüphanemiz öğretmenlerimize, velilerimize ve okulumuzda görevli personelimize hizmet vermektedir.