UYGULAMALAR VE PROJELER

BTEC PROGRAMLARI
Açılımı eğitimsel mükemmellik anlamına gelen ve yurt dışındaki üniversitelere geçişte İngiltere’nin en büyük akreditasyon kurumu olan Edexcel’in denklik kabul ettiği BTEC programı, öğrencilere mesleki yeterlikler kazandırmayı amaçlayan, uygulama odaklı, pratik ve canlı bir eğitim modelidir. BTEC programları 30 yıldır, 100’den fazla ülkede uygulanmaktadır. BTEC Programlarına kayıtlı 4 milyon öğrenci bulunmaktadır. BTEC programları, öğrencilere yükseköğretime girişte gerekli olan becerileri ve onların hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri kazandırmak, onları sektörün önde gelen firmaları için tercih edilen bireyler haline getirmeyi hedefler. Avrupa, ABD, Asya ve Avusturalya üniversiteleri ile dünya çapındaki firmalar tarafından kabul gören bu program sürekli geliştirilip yenilenerek öğrenenin, işverenin ve çağın ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır. BTEC belgeleri 100’den fazla ülkede, 25 sektörde 700’den fazla meslek alanında, Avrupa, ABD, Asya ve Avustralya üniversitelerinde tanınmakta ve her yıl ortalama 1,5 milyon öğrenci BTEC belgesi almaya hak kazanmaktadır.
BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI
Fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında araştırmacı ruha sahip, üretken; bilimsel düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen “Bilim İnsanı Yetiştirme Programı” Talim ve Terbiye Kurulunun onayıyla Türkiye’de ilk kez 2007 yılından itibaren TED Okullarında uygulanmaya başlamıştır. Bilim İnsanı Yetiştirme Programı akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; okul-üniversite iş birliğine dayalı bir öğrenim anlayışıyla yetiştirildiği dört yıllık bir programdır.
Oxford AQA English as a Second Language (GCSE)
Öğrencilerimizin dört ana dil yetisi olan konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerini geliştirmek üzere tasarlanmış; ileride akademik yaşamlarında ve kariyerlerinde etkili iletişim kurmalarını ve kazanımlarını çağın gerektirdiği seviyede kullanmalarını destekleyecek uluslararası bir sertifika programı olan Oxford AQA Uluslararası GCSE İkinci Yabancı Dil İngilizce Programı Kayseri'de sadece okulumuzda uygulanmakta olup 9. sınıfta başlayarak 10.sınıf sonuna kadar uygulanır. Öğrencilerimiz bu programın modern yöntem ve yaklaşımları sayesinde; hedef dili hayatlarının her alanına entegre ederek ve eleştirel bir pencereden dünyaya çok yönlü bakmalarını sağlayacak şekilde öğrenir. Programın sonunda Oxford AQA kanalı ile okulumuzda gerçekleştirilen; konuşma, yazma, okuma ve dinleme yetilerini ölçecek bir sınav ile öğrencilerimiz uluslararası sertifikalarını almaya hak kazanırlar.
TED Kanada Çift Diploma Programı
Okulumuzda 9. sınıftan itibaren belirli kriterleri yerine getirmiş olan öğrenciler, ulusal programın yanı sıra Kanada Çift Diploma Programı’nı takip etmektedir. TED – Kanada Çift Diploma Programı’nı tamamlayan bir öğrencinin elde etmiş olacağı diploma Kanada, Avrupa ve Amerika’da bulunan üniversitelere başvurularda etkin bir referans olacaktır. Bu program dünya vatandaşları yetiştiren en iyi uluslararası eğitim programlarından biridir ve öğrencilerden beklenen kaliteli ve etkin portfolyo sahibi olunmasında oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Program sonunda alınacak Kanada lise diploması resmi ve akreditedir ve tüm dünyada kullanılabilir. Çift diploma ile yurt dışı üniversite başvurularında Kanada’da lise okumuş bir öğrenci ile aynı şartlarda başvurularını gerçekleştirirler.
TED – Kanada Öğrenci Değişim Programı1st item
TED Okulları ve Kanada Nova Scotia Eğitim Bakanlığının imzalamış olduğu anlaşma çerçevesinde TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi öğrencileri kültürler arası öğrenci değişim programına katılıp denkliklerini alarak bir üst sınıftan tekrar okullarında eğitime devam etme hakkına sahiplerdir. Program; öğrencilere, ailelerine ve ev sahibi ailelere, farklı kültürlere yönelik anlayışı ve saygıyı derinleştirmek ,insanlığın gerçekliğini keşfetmek için olanak yaratırken öğrencilere iyi bir İngilizce ve yurt dışında üniversite okuma fırsatı sağlamayı amaçlar.