Sevgili Anne ve Babalar,

Öğrencilerimizin yavaş yavaş çocukluktan gençliğe adım attıkları, birçok branş öğretmeni ile etkileşim kurarak kendi ayakları üstünde durmaya başladıkları, daha çok sorumluluk almayı öğrendikleri ortaokul yıllarında TED Kayseri Koleji öğretmenleri ve yönetimi olarak tüm öğrencilerimizin sosyal, bilişsel, fizyolojik ve akademik değişim ve gelişim süreçlerini yakından takip etmekteyiz.

En büyük hedefimiz;  öğrencilerimizin kişiliklerinin şekillendiği bu yıllarda bireysel farklılıklarını gözeterek ve farklılıklara saygı duymayı öğreterek, kendini doğru ifade eden, öğrendiklerini içselleştirerek günlük yaşam becerileriyle harmanlayan, yaratıcı, sorgulayan, özgün düşünen, duyarlı ve mutlu bireyler yetiştirebilmektir.

Bu hedefler doğrultusunda okulumuzda, güçlü akademik kadrosu ile Atatürk ilke ve inkılapları ışığında Milli Eğitim müfredatının yanı sıra sadece TED Okullarında bulunan uluslararası BTEC akreditasyonuna özgü programlar uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin proje tabanlı, öğrenci merkezli öğretim yöntemleri ile ezberden uzak, bilimsel düşünmeye dayalı eğitim öğretim programları ile 21. yüzyıl becerilerini gerçekleştirmesine olanak tanıyan ortamlar hazırlamanın yanı sıra ders dışı etkinliklerde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaki yeteneklerini de belirleyerek kendilerini sürekli geliştirmeleri, dünya ile etkileşim halinde olmaları sağlanır.

TED Kayseri Koleji olarak iletişimin çok daha önem kazandığı bu dönemde, farklı kültürleri anlamalarını ve birden çok dili etkin bir şekilde yaşamlarında kullanabilmelerini sağlarken öğrencilerimizin etkili ve keyifli öğrenme deneyimleri kazanmaları amacıyla kütüphane, spor salonu, müzik, görsel sanatlar, teknoloji tasarım, inovasyon, bilişim, mutfak sanatları, seramik atölyeleri, fen ve teknoloji laboratuvarlarımız ve tam donanımlı dersliklerimizle kurumsal vizyonumuz gereği okulun her noktasını öğrenme alanı olarak kullanıp kalıcı öğrenmeyi gerçekleştiren, iç disiplini yüksek dünya vatandaşı bireyler yetiştirmeyi önemsiyoruz.

55 yıllık birikimle hiç sönmeden yanan TED meşalesini daha çok öğrencinin taşıması dileğiyle…