Genel Bilgiler

TED Kayseri Koleji Ortaokulu’nda ilköğretimin amaç ve görevleri, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

(1) Atatürk milliyetçiliği doğrultusunda sosyal ve kültürel bütünleşmeyi sağlamak ve korumak,

(2) Tüm öğrencilere ilköğretim düzeyinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle, onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıma, bunlara çözüm yolları arama ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak,

(3) Öğrencileri, toplum ekonomisinin gereklerini de gözeten çeşitli programlar çerçevesinde ilgi ve yeteneklerine göre geliştirerek ortaöğretim ve daha sonrasında yükseköğrenime, hem mesleğe hem hem de toplumsal yaşama ve iş alanlarına hazırlamaktır.

TED Kayseri Kolejinde Atatürk ilkelerine bağlı, ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş, sorumluluk bilincine sahip, ruhen ve bedenen sağlıklı, paylaşımcı, kendine güvenen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Ortaokul binasında; farklı öğrenme stillerine uygun sınıflar, laboratuvarlar, branş derslikleri bulunmaktadır.
Atatürk

Ansolon