Okul laboratuvarları:

Fen bilimleri dersleri öğrencilerin bilim okuryazarı bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlamayı amaçlar. Bilim okuryazarlığı, bilimin doğasını ve bilimsel bilgiyi anlamaktır. Bilim okuryazarı olarak yetişen bireyler, günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümünde öğrendikleri bilgileri kullanarak daha somut ve akılcı çözüm yolları önerirler. Bu nedenle fen bilimlerinin öğrencilere etkili ve verimli olarak öğretilmesi büyük önem taşır. Bu amaç doğrultusunda Fen Bilimleri derslerinin ayrılmaz bir parçası olan laboratuvar çalışmaları ve deneyler fen derslerinin önemli bir kısmını oluşturur.

Laboratuvar uygulamalarında deneyler sayesinde; derslerde öğrenilen teorik bilgiler pratiğe dökülür. Öğrenciler teorik bilgileri somutlaştırır, yaparak-yaşayarak kalıcı öğrenmeler gerçekleştirir ve psiko-motor becerileri geliştirir. Ayrıca laboratuvar kullanımı ile öğrencilere analitik düşünebilme ve yorumlayarak öğrenme yetisi kazandırmaktadır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİ VE YAZILIM LABORATUVARI

Ortaokul Bilişim Teknolojileri ve yazılım laboratuvarı, ileri teknolojiyle donatılmış 24 adet bilgisayardan oluşmakta olup bir adet etkileşimli akıllı tahta bulunmaktadır. Dersliğimizde bilişim teknolojileri dersi, BTEC IT ve Social Media dersleri işlenmekte ayrıca Arduino, Robotik, Kodlama eğitimleri verilmektedir.

FEN BİLİMLERİ LABORATUVARI

Ortaokulda 24 öğrenci kapasiteli, tam donanımlı fen laboratuvarı bulunmaktadır. Sadece öğretmenin kontrolünde olan ana kumanda sayesinde öğrencilerin elektrik ve su erişimlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmeleri sağlanır. Ortaokul bölümünde 3 boyutlu modeller, gelişen çağa ayak uyduran deney materyalleri ve elektronik aletler ile TED Kayseri Koleji öğrencileri bilimi yaşayarak ve zevk alarak öğrenirler. Laboratuvarlarımızda kuvvet ve hareket, maddenin özellikleri, ısı ve sıcaklık, hücre ve özellikleri gibi birçok farklı alanda deneyler dersler içerisinde yapılmakta ve deney föyleri ile çalışmanın takibi sağlanmaktadır.

İNOVASYON VE TEKNOLOJİ LABORATUVARI

Eğitimde yenilikçi yaklaşımları/modelleri geliştiren, uygulayan ve üreten bir merkez olarak sadece öğrencilere değil aynı zamanda öğretmen ve veli ihtiyaçlarına yönelik olarak da faaliyet göstermektedir. Merkezimiz, okul paydaşlarının tamamının katkı sunacağı ve içerisinde yer alacağı bir organizasyonel yapıda tasarlanmıştır.