MİSYONUMUZ
 Her koşulda Atatürkçü, cumhuriyet değerlerine sahip bir kurum kimliğini yaşatmak ve
sürdürmek, bu amaca uygun olarak kurumsal aidiyet kültürünü geliştirmek.
 Atatürk ilke ve inkılapları çizgisinde yaratıcı ve özgür düşünen, öğrenmeyi öğrenen,
öğrendiklerini sosyal hayatta uygulayabilen yüksek nitelikli bireyler yetiştirmek.
 Şeffaf ve kurumsal yapısı ile tüm paydaşlara güven vermeyi ilke edinen, sürdürülebilir
gelişmeyi hedefleyen, öğrenmeye açık bir eğitim kurumu olmak.
 Kurumsal öncelikli alanlarda araştırma ve yaratıcı çabalarla eğitime katkı sağlamak.
 Yenilikçi öğretim yöntemleri ile çok yönlü, bilimsel düşünen, özgüven ve özsaygısı
yüksek, insan haklarına saygılı, toplumsal ve evrensel sorunların farkında olan, bu
sorunlara çözüm üreten, barışçıl, aydın ve ileri görüşlü, entelektüel yönü gelişmiş,
eleştirel düşünebilen, yaratıcı, girişimci, özgüveni yüksek ve hayat boyu öğrenmeyi
ilke edinmiş, Türkçeyi ve en az bir yabancı dili yaşamında etkin biçimde kullanan
bireylerin yetiştirmesini sağlamak.
 Herkesin öğrencisi olmak istediği, mezuniyet sonrasında da öğrencilik ruhunu ve
birlikteliğini yaşatan bir okul olmak.
VİZYONUMUZ
 Okulun her noktasını öğrenme alanı olarak kullanan ulusal ve uluslararası düzeyde
yaptığı tüm çalışmalarla örnek bir eğittim kurumu olarak, okul ortamında kazandığı
edinimleri günlük yaşantılarıyla ilişkilendiren ve iç disiplini yüksek, dünya vatandaşı
bireyler yetiştirmek.

DEĞERLERİMİZ
TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Okulları Temel Değerleri:
 TED geleneği
 Paydaş katılımı
 Kalite ve değerlendirme kültürü
 Eğitim ve öğretimde kalite
 Karşılıklı saygı, dürüstlük ve dayanışma
 Çağdaş ve laik kurumsal kimlik
 İş birliği ile ulusal ve uluslararası ortak çalışma