K12 NET ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

TED Kayseri Koleji öğrencileri okul yaşantılarına ait her konuda gelişim takibini ve iletişimlerini K12 NET öğrenci bilgi sistemi ile yapmaktadır. Öğrencilerimiz ödev, not takibi, deneme sınav analizleri, etütler, ödevler gibi birçok alanda kendilerine ait verileri K12 net sistemi ile takip ederek öğrenme süreçlerindeki düzeni sağlayarak sadece gelişimlerine odaklanırlar. K12 NET Sistemi velilerimizin de aynı konularda öğrencilerimizin takibini sağlamaktadır. K12 NET sistemi Okul-Aile Öğrenci işbirliği en üst seviyede kurulmakta öğrencimizin okul hayatı eksiksiz planlanmaktadır.

eTwinning Nedir?

eTwinning, Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur.

İletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler v.b.) yönelik bir platform sunmaktadır.

eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak Avrupa'da okul işbirliğini teşvik etmektedir.

Okulumuzda 2009 yılından itibaren çeşitli seviyelerde eTwinning projeleri yürütülmektedir ve yapılan projeler Türkiye Ulusal Destek Servisi tarafından 4 Ulusal ve 6 Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendirilmiştir.

2017-2018 eğitim öğretim yılında 2. ,4. , ve 5. Sınıflarda yürütülen projelerde okulumuz 4 Avrupa Kalite Etiketi ile ödüllendirilmiştir. Ayrıca okulumuz eTwinning’te yürüttüğü projeler ve çalışmalarla öğretmenlerin hem ulusal düzeyde hem de Avrupa düzeyinde “eTwinning” okulu olmaya hak kazanmıştır.

BESLENME DOSTU OKUL

Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütülen Beslenme Dostu Okul Projesi ile öğrencilerimizin sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam koşullarına teşvik edilmesi, okullarda sağlıklı beslenme, obezitenin önlenmesi ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir. Uygulanan bu proje ile gerekli kriterleri karşılayan okulumuz Beyaz Bayrak ve Sertifika ile ödüllendirildi.

EKO-OKULLAR

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır.

Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar. Program ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülmektedir. Eko-Okullar Programı 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibari ile 62 ülkede uygulanmaktadır. Eko-Okullar Programı kapsamında 49.000'den fazla okula, 13.000.000'dan fazla öğrenciye ve 1.170.000'den fazla öğretmene ulaşılmıştır.

Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır.