TED Kayseri Koleji Lisesi’nde ortaöğretimin amaç ve görevleri, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

(1) Atatürk milliyetçiliği doğrultusunda sosyal ve kültürel bütünleşmeyi sağlamak ve korumak,

(2) Tüm öğrencilere ortaöğretim düzeyinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle, onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıma, bunlara çözüm yolları arama ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak,

(3) Öğrencileri, toplum ekonomisinin gereklerini de gözeten çeşitli programlar çerçevesinde ilgi ve yeteneklerine göre geliştirerek yükseköğretime veya hem mesleğe hem yükseköğretime veya toplumsal yaşama ve iş alanlarına hazırlamaktır.

Lise Binasında;

 • 29 derslik
 • 1 Biyoloji Laboratuvarı
 • 1 Kimya Laboratuvarı
 • 1 Fizik Laboratuvarı
 • 1 Bilgisayar Laboratuvarı
 • 1 Görsel Sanatlar Atölyesi
 • 1 Müzik Atölyesi
 • 1 Çağdaş Sanatlar Atölyesi
 • 1 Sürdürülebilir Yaşam Atölyesi
 • 1 Grafik-Tasarım ve Animasyon Atölyesi
 • 1 Robotik ve Kodlama Atölyesi
 • 1 Çok Amaçlı Salon ( 120 Kişi)
 • Soru Çözüm Odaları
 • 1 Satranç Odası
 • Çalışma Salonları