Genel Bilgiler

TED Kayseri Koleji Lisesi’nde ortaöğretimin amaç ve görevleri, Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

(1) Atatürk milliyetçiliği doğrultusunda sosyal ve kültürel bütünleşmeyi sağlamak ve korumak,

(2) Tüm öğrencilere ortaöğretim düzeyinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle, onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıma, bunlara çözüm yolları arama ve toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak,

(3) Öğrencileri, toplum ekonomisinin gereklerini de gözeten çeşitli programlar çerçevesinde ilgi ve yeteneklerine göre geliştirerek yükseköğretime veya hem mesleğe hem yükseköğretime veya toplumsal yaşama ve iş alanlarına hazırlamaktır.

Lise binasında; 19 derslik

• 1 biyoloji- kimya
• 1 fizik laboratuvarı
• 1 müzik sınıfı
• 1 görsel sanatlar atölyesi
• 50 kişilik bir etkinlik salonu
• 1 çalışma salonu
• 1 kütüphane bulunmaktadır.
Atatürk

Ansolon