Okul öncesi dönemde alınan eğitim, çocukların gelecek hayatlarına hem bir temel hem de büyük bir etkisi olacağından kritik bir öneme sahiptir. Bu eğitim sürecinde çocukların doğumdan ilkokula kadar gelişimlerinin bütüncül desteklenmesi hedeflenmektedir. Anaokulu rehberlik faaliyetleri de bu doğrultuda yürütülmektedir. Anaokulu rehberlik servisi tarafından düzenlenen etkinliklerde çocukların, okula ve çevreye uyum sağlamaları, ilkokula hazırlanmaları, eğitim ortamlarına ve öğrenmeye karşı olumlu tutum ve anlayış geliştirmeleri, kendilerini tanımaları, kişiler arası ilişkilerini geliştirmeleri, sağlıklı ve güvenli yaşam için gerekli bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Uygulanan etkinlikler dışında sınıf öğretmenleri ile yapılan görüşmeler, sınıf içi ve sınıf dışı gözlemler ile öğrencinin gelişimi takip edilerek, öğrenci hakkında oluşturulan dosyalar ilkokul rehberlik servisine iletilmektedir. Ayrıca ihtiyaç dahilinde yapılan öğrenci ve veli görüşmeleri ile gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılmaktadır.