"Okul öncesi rehberlik biriminin misyonu; öğrencilerimizi fiziksel, sosyal, psikolojik ve bilişsel açıdan en iyi şekilde ilköğretime ve hayata hazırlanmalarında gerekli psikolojik desteği sağlamaktır. Okul öncesi bölümümüzde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, öğrenciye, öğretmene ve aileye yönelik rehberlik olarak 3 aşamada yapılmaktadır. Öğrenciye yönelik rehberlikte öğrencinin okula adaptasyon süreçleri, okulda veya okul dışındaki uyum ve davranış sorunları, çocuğun ilgi ve yetenekleri, okula hazırlık çalışmaları ve çok yönlü gelişimine yönelik uygulamalar yapılmaktadır. Aileye yönelik rehberlikte ise veli ile sık sık birebir görüşmeler yapılarak öğrenci ile ilgili bilgiler verilmekte, ailenin çocukla ilgili ya da çocuğu etkileyeceği düşünülen sorunlarına yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir. Öğretmenlerimize yönelik rehberlikte ise eğitim öğretim yılı boyunca hizmet içi eğitim kapsamında bilgilendirme ve müşavirlik yapılmaktadır."