TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI OKULLARI 2023 - 2024 ÖĞRETİM YILI KAYIT KOŞULLARI

 

ANAOKULU KAYIT

 • TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Anaokulu kayıtlarımız 01 Şubat 2023 Çarşamba günü başlayacaktır.
 • Aday öğrencilerimize PDR Birimi tarafından “Öğrenci Tanılama ve Eğitsel Değerlendirme Çalışması” yapılacağı için velilerin Öğrenci İşleri Birimi ile iletişime geçerek randevu almaları ve aday öğrenci ile beraber okula gelmeleri
 • Ana sınıfına 2018 yılında doğan öğrenciler kayıt yaptırabilirler. Ana sınıfına kayıt önceliği, 2022-2023 öğretim yılında TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Anaokulu hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerimize aittir. Ana hazırlık öğrencilerimizin ana sınıfı kayıtları 01-22 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. 22 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 00' de ana hazırlık öğrencilerimizin kesin kayıtları tamamlandıktan sonra ana sınıfına kontenjan açığı kadar dışarıdan öğrenci alınmasına devam edilecektir.
 • Ana sınıflarına kayıt yaptıran öğrencilerin şubeleri ve sınıf öğretmenleri, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenir.

Bilgi ve İletişim: Selma BABADAĞI (Öğrenci İşleri)

Tel: 0352 230 60 60 – İç Hat: 147-185 

E-mail : [email protected]

İLKOKUL 1. SINIFLARA KAYIT

 • sınıflara kayıt önceliği 2022-2023 öğretim yılında TED Kayseri Koleji Vakfı Anaokulunda öğrenim gören öğrencilerimize aittir. TED Kayseri Koleji Vakfı Anaokulu öğrencilerimizin 1. sınıf kayıtları 01-22 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • TED Kayseri Koleji Vakfı Anaokulu dışındaki öğrenciler için aday başvuru talepleri 22 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 00’ye kadar alınacaktır. 1. sınıfta kontenjan açığı oluştuğu takdirde kontenjan açığı kadar öğrenci alımı aşağıda belirtilen öncelik sıralamasına göre yapılacaktır.
 1. Öncelik: Okulumuzda halen öğrenim gören kardeşi olanlar
 2. Öncelik: Okulumuz ortaokul veya lisesinden mezun çocukları
 3. Öncelik: Okulumuzda görev yapan personel çocukları
 4. Öncelik: Diğer aday öğrenciler.
 • 2022-2023 öğretim yılında TED Kayseri Koleji Vakfı Anaokulunda öğrenim gören öğrencilerin kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, kontenjan açığından fazla kayıt başvurusu olduğu takdirde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınarak noter huzurunda çekilecek kura ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler
 • sınıflara kayıt yaptıran öğrencilerin şubeleri ve sınıf öğretmenleri noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.

İLKOKUL-ARA SINIFLARA NAKİL VE KAYIT

 • Okulumuz ara sınıflarına il içi nakil başvuruları yıl boyunca alınmaktadır. Nakil kayıt işlemleri ise yarıyıl ve yaz tatilinde yapılmaktadır.
 • İlkokul 2, 3 ve 4. sınıflara nakiller, PDR Birimi tarafından gerçekleştirilen ön görüşme ve başvuru tarihi önceliğine göre kontenjan dâhilinde yapılacaktır.

Kayıt hakkında ayrıntılı bilgilere okulumuz web sitesinden (https://www.tedkayseri.k12.tr) ulaşabilirsiniz.

Bilgi ve İletişim: Özgem MUĞALOĞLU (Öğrenci İşleri)

Tel: 0352 230 60 60 – İç Hat: 185

E-mail : [email protected]

ORTAOKUL 5. SINIFA KAYIT

 • sınıfa kayıt önceliği 2022-2023 öğretim yılında TED Kayseri Koleji Vakfı İlkokulu 4. sınıflarında öğrenim gören öğrencilere aittir.
 • TED Kayseri Koleji Vakfı İlkokulu öğrencilerinin sınıf kayıtları 01-22 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • 22 Şubat 2023 tarihinde TED Kayseri Koleji Vakfı İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin 5. sınıfa kesin kayıtları tamamlandıktan sonra nakil öğrenci kayıt işlemleri başlayacaktır.
 • sınıflarda yapılacak öğrenci nakilleri; MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği dikkate alınarak, öğrencinin bitirdiği sınıfın öğretim programındaki derslerden TED Okullarına Giriş Sınavı ile PDR Birimi ve idari görüşme sonrasında başarı sırası takip edilerek kontenjan dâhilinde gerçekleştirilecektir.
 • Yukarıdaki aşamaların devamında kayıt formları eksiksiz doldurulup KVKK onayı, okul-öğrenci-veli sözleşmesi imzalandıktan sonra öğrencinin mali kaydı alınmaktadır.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği'ne göre yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ve büyükelçilikler tarafından açılmış okullar ile yurt içindeki ve yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından başvuran öğrencilerin (ilgili yönetmeliğin 3. bölümünde yer alan “Denklik İstenmeyecek ve Denkliği Yapılmayacak Belgeler” dışında kalan öğrenciler için) denklik işlemleri denklik merkezlerinde ya da e-Denklik modülü üzerinden gerçekleştirildikten sonra nakil öğrenci alım aşamaları uygulanır.

ORTAOKUL-ARA SINIFLARA NAKİL VE KAYIT

 • Ortaokula ara sınıf il içi nakillerle gelecek öğrenci kayıtları yarıyıl ve yaz tatilleri döneminde gerçekleşmektedir.
 • sınıfa TED Okulunda okuyan öğrenciler dışında nakil öğrenci alınmamaktadır.
 • Nakil başvurusunda bulunan öğrencilerin kaydının gerçekleşmesi için önceki okulunda olumsuz davranışları nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulanmamış olması gerekmektedir.
 • Ara sınıflara yapılacak öğrenci nakilleri; MEB Özel Öğretim Kurumları ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri kapsamında, okulun türü dikkate alınarak, öğrencinin bitirdiği sınıfın öğretim programındaki derslerden TED Okullarına Giriş Sınavı ile PDR Birimi ve idari görüşme sonrasında başarı sırası takip edilerek kontenjan dâhilinde gerçekleştirilecektir.
 • Yukarıdaki aşamaların devamında kayıt formları eksiksiz doldurulup KVKK onayı, okul-öğrenci-veli sözleşmesi imzalandıktan sonra öğrencinin mali kaydı alınmaktadır.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği'ne göre yurt içinde milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ve büyükelçilikler tarafından açılmış okullar ile yurt içindeki ve yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından başvuran öğrencilerin (ilgili yönetmeliğin 3. bölümünde yer alan “Denklik İstenmeyecek ve Denkliği Yapılmayacak Belgeler” dışında kalan öğrenciler için) denklik işlemleri denklik merkezlerinde ya da e-Denklik modülü üzerinden gerçekleştirildikten sonra nakil öğrenci alım aşamaları uygulanır.

   Bilgi ve İletişim: Elif GÜLTEKİN (Öğrenci İşleri)

Tel: 0352 230 60 60 – İç Hat: 196

E-mail: [email protected]

LİSE 9. SINIFA KAYIT VE AKADEMİK BAŞARI BURSU KRİTERLERİ

 • 2023-2024 öğretim yılında TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi sınıfına kayıt yaptıracak tüm öğrencilerin (akademik başarı burslu, indirimli veya ücretli) Milli Eğitim Bakanlığının 2023 yılı Liselere Geçiş Sınavına (LGS) mutlaka girmeleri gerekmektedir.
 • TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Ortaokulunda öğrenimini tamamlayan öğrencilerin kayıtları 2023 LGS sonuçlarına göre yüzdelik dilim üstünlüğü esas alınarak kontenjan dâhilinde yapılacaktır. Diğer öğrencilerin kayıtları ise 2023 LGS sonuçlarına göre %30’luk dilime girmeleri halinde yine yüzdelik dilim üstünlüğüne göre kontenjan dâhilinde yapılacaktır. Kayıt takvimi 2023 LGS sonuçları açıklandıktan sonra okulumuz web sayfasında ilan

LİSE ARA SINIFLARA NAKİL VE KAYIT

 • TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi ara sınıflarına il içi öğrenci nakilleri yarıyıl ve yaz tatillerinde kontenjanlarımız dâhilinde sınav ve mülakat sonuçlarına göre yapılmaktadır.
 • Nakil başvurusunda bulunan öğrencilerin, disiplin cezası almamış olması ve ders yılı sonu ağırlıklı puan ortalamasının 65.00 ve/veya üzerinde olması gerekmektedir. Nakil başvuruları “http://www.k12.tr” üzerinden veya Okul Müdürlüğüne şahsen yapılabilir.
 • 11 ve sınıfa TED Okulunda okuyan öğrenciler dışında nakil öğrenci alınmamaktadır.

Bilgi ve İletişim: Merve GÜLERYÜZ (Öğrenci İşleri)

 Tel: 0352 230 60 60 – İç Hat: 155

E-mail: [email protected]

YEMEK- BESLENME

 • TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları, öğrencilerine sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla ana sınıfı hazırlık, ana sınıfları, 1., 2., 3. ve 4. Sınıflarda zorunlu tabildot uygulaması yapmaktadır. Yemek bedeli okul ücretleriyle birlikte tahsil
 • Okul yemekhanemizde, yemekler yaş gruplarına uygun olarak gıda mühendisimizin gözetiminde kurum personeli tarafından hazırlanmaktadır.
 • Ana sınıfları için yıllık kahvaltı, yemek ve ara öğün bedeli (KDV dahil) 20.000,00 TL; sınıflar için yemek ve ara öğün bedeli 19.000,00 TL, 2, 3 ve 4. sınıflar için yıllık yemek bedeli (KDV dahil) 18.000,00 TL’dir.

Ortaokul ve lise sınıflarında yemek hizmetinden yararlanmak isteyenler mali kayıt esnasında ücretini ödeyerek yemek hizmetinden yararlanabilirler.

AÇIKLAMA

1.2023-2024 Öğretim yılında okullarımızda öğrenim görmeye devam edecek öğrencilerimizin 31 Mayıs 2023 tarihi saat 17.00’ye kadar kayıtlarını yenilemeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra nakil öğrenci kayıt işlemleri başlayacağı için kontenjan olmaması halinde, Kurum sorumlu olmayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 55. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Kurum, geçmiş dönemden kalan öğrenim ücretini ve çalışma takviminde belirtilen tarihte yeni ders yılına ait ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtlarını yenilemeyecek ve öğrencinin yerine kayıt alınması halinde, yeterli kontenjan olmamasından ve kaydının silinmesinden sorumlu olmayacaktır. Ayrıca MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 56. Maddesinin 3. Fıkrasının ‘‘a’’ bendine göre Kuruma kayıt olan öğrencilerden öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin %10’u dışındaki miktarı, öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin %10’u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilecektir. Velimizin Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Öğrenci Kayıt Sözleşmesi’ni imzalaması gerekmektedir.

2.2023-2024 Öğretim yılı için mali kayıt işlemleri, 01 Şubat 2023 tarihinden itibaren hafta içi her gün mesai saatlerinde Genel Müdürlüğümüz Muhasebe Birimi tarafından yapılacaktır.

3.Öğrenci ücretlerinin tahsilatı Kurumumuzun anlaşmalı olduğu Denizbank Kayseri Şubesi aracılığıyla yapılacaktır.

4.Velilerimizin  günlük  yoğun   programları  içerisinde kayıt işlemlerini en hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla uygulanacak sisteme ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur:

I.Mali kayıt sistemimiz iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama “Muhasebe Departmanı’ndaki işlemleri içermekte, ikinci aşama ise Vakfımızın anlaştığı “Banka Şubesi’yle yapılması gereken işlemlerden oluşmaktadır. Bu konuda siz değerli velilerimize kolaylık sağlamak amacıyla, ilgili banka, kayıt süresi boyunca okulumuzda yeterli sayıda banka yetkilisi görevlendirecek ve görevli personel Genel Müdürlük binamızda gerekli hizmeti verecektir.

II.Mali kayıt için “Muhasebe Birimi’nde Öğrenci Kayıt Sözleşmesi - Veli Taahhütnamesi imzalanıp bir suretinin ilgili  banka  şubesine  verilmesi,  hesap   işlemleri   için gerekli evrakın imzalanarak banka işlemlerinin tamamlanması yeterlidir. Ancak veli adına banka kredili mevduat hesabının tanımlanmaması halinde kayıt yenilenmemiş kabul edilip buna göre işlem yapılacaktır.

III.Söz konusu taahhütname ve sözleşmeyi imzalamak için velilerimizin kendilerine ait nüfus cüzdanı ile bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

IV.Kayıt yenilemelerde, peşinat ödemeleri hariç doğrudan tahsilât yapılmayacak olup tüm öğrenci ücretlerinin tahsili banka aracılığıyla yapılacaktır.

V.Vakfımızın banka ile yapmış olduğu protokol gereği:

 • Velilerimizin Denizbank Kayseri Şubesi nezdinde okul ücreti için açtırmış oldukları hesap sadece peşinat ve okul taksit ödemelerinde kullanılabilecektir.
 • Banka, imzalanan protokol süresince bu hesaplardan işletim ücreti tahsil etmeyecektir.
 • Banka, bu hesaplara farklı şubelerinden ödeme yapıldığında herhangi bir havale ücreti almayacaktır.
 • Banka, söz konusu taksit tutarlarını velilerimiz tarafından seçilecek belirli ödeme tarihlerinde kendilerine ait hesaplardan alarak Kurum hesabına aktaracaktır. Öğrenci ücretine ilişkin taksit ödemeleri doğrudan okulumuza veya okulumuzun bankalar nezdindeki herhangi bir hesabına yapılamayacaktır. Bu nedenle, velilerimizin gecikme faizi vb. sıkıntılarla karşılaşmaması için ödemeleri gereken taksitleri banka nezdinde açtırmış oldukları kendilerine ait hesaplara yatırmaları ve bu hesaplarında taksit ödeme tarihinde yeterli miktarda bakiye bulundurmalarında yarar vardır.

VI.Öğrenci kıyafetlerinin tamamı okul yerleşkesi içerisinde bulunan “Butik – Kafe'den  temin edilebilecektir. Okul kıyafetleri öğrenim ücretine dâhil olmayıp bedeli ayrıca ödenecektir.

VII.Öğrenci yemekleri Kurumumuz gıda mühendisi gözetiminde kendi personelimiz tarafından hazırlanarak yemekhanemizde sunulmaktadır. Anaokulunda kahvaltı, yemek ve ara öğün, 1. sınıflarda yemek ve ara öğün, 2, 3 ve 4. sınıflarda öğrenci yemek ücretleri eğitim ücretine ek olarak birlikte tahsil edilecektir.

5.Servis hizmeti velilerce kendi tercih ettikleri şirketler ve araçlarla yapılmaktadır. Okulun servis hizmeti konusunda etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrencilerin evden  okula, okuldan  eve servis yoluyla taşınması esnasında, servis içinde veya karayolunda seyir halinde iken oluşabilecek herhangi bir olumsuzluk ve kazadan dolayı kurum sorumlu değildir.

6.M.E.B. Ortaöğretim Kurumları  Yönetmeliğine göre; ortaokulda öğrenimini tamamlayan öğrencilerin kayıt işlemi yapılmaksızın lise kısmına devam etmeleri mümkün değildir. Bu nedenle okulumuz lise kısmına devam edecek öğrencilerimizin, kayıt işlemleri için lise müdürlüğü kayıt takvimi ve koşullarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

7.Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca sınavlardaki başarıları, bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki başarıları veya maddi imkânsızlıklardan dolayı burs verilecek öğrencilerin sayısının belirlenmesi ilgili yönetmeliğe uygun olarak yapılmaktadır.