Kayıt Koşulları

2019 - 2020 ÖĞRETİM YILI KAYIT KOŞULLARI

OKUL ÖNCESI HAZIRLIK-OKUL ÖNCESI SINIFLARINA KAYIT
1. 2014-2015 doğumlu öğrencilerin kayıtları yapılacaktır.
2. Okul öncesi sınıflarına kayıtlar 01.02.2019 Cuma günü başlayacaktır.
3. Aday öğrencilerimize PDR Servisince Ön Görüşme Çalışması yapılacağı için velilerimizin Halkla İlişkiler Birimi ile
iletişime geçerek randevu almaları ve öğrenci adayı ile beraber okulumuza gelmeleri gerekmektedir.
4. Okul öncesi sınıflarına kayıt yaptıran öğrencilerin şubeleri ve sınıf öğretmenleri noter huzurunda çekilecek kura ile
belirlenir.(Okul öncesi hazırlık sınıfı bu uygulamaya dahil değildir.)
Bilgi ve İletişim: Sema YILMAZ (Halkla İlişkiler Sorumlusu)
0352 230 60 60 – 135 (dahili)
e-mail: [email protected]
İLKOKUL 1. SINIFLARA KAYIT
1. 1.Sınıflara kayıt önceliği 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Okul öncesi bölümümüzde öğrenim gören öğrencilere
aittir.TED Kayseri Koleji Vakfı okul öncesi öğrencilerinin 1.sınıf kayıtları 1 Şubat-22 Şubat 2019 Tarihleri arasında
yapılacaktır.
2. TED Kayseri Koleji Vakfı Okul Öncesi bölümü dışındaki öğrenciler için aday başvuru talepleri 01-22 Şubat 2019
tarihleri arasında yapılacaktır. 1.Sınıfa kontenjan açığı kadar dışarıdan öğrenci alınacaktır.
3. Okulumuz PDR Servisince Öğrenci Ön Görüşme çalışması sonucu aday başvuruları 22 Şubat 2019 tarihine kadar
alınacaktır.Bu Öğrenci adaylarının sayısı kontenjan dahilinde olursa kesin kayıtları 23-28 Şubat 2019 tarihleri arasında
yapılacaktır.Aday başvuruları kontenjanı aştığı takdirde noter huzurunda çekilecek kura ile kesin kayıt hakkı kazanan
öğrenciler tespit edilecektir.
4. 22 Şubat 2019 tarihinde Okul Öncesi öğrencilerimizin 1.Sınıfa kesin kayıtları tamamlandıktan sonra kontenjan
açığı olması durumunda öğrenci kaydı ile ilgili başvurularınız konusunda okulumuz Halkla İlişkiler Biriminden bilgi
alabilirsiniz.
5. 1.Sınıflara kayıt yaptıran öğrencilerin şubeleri ve sınıf öğretmenleri noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenir.
İLKOKUL-ARA SINIFLARA NAKIL VE KAYIT
1. İlkokul ara sınıf kayıtları 1 Şubat 2019 Cuma günü başlar.
2. İlkokul 2. Ve 3. Sınıflara nakiller,okul PDR birimnce gerçekleştirilen ön görüşme ve başvuru tarihi önceliğine göre
kontenjan dahilinde yapılır.
3. İlkokul 4.sınıflarına resmi okullar ile özel okullardan başvuran adayların kaydı,TED okulları Öğrenci Giriş Sınavı
sonuçları baz alınarak,başarı sıralaması ön görüşme,başvuru tarihi önceliği ve kontenjan açığına göre uygun sınıflara
yapılır. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgilere okulumuz web sitesinden ulaşabilirsiniz.
ORTAOKUL ARA SINIFLARA NAKİL ve KAYIT
1. Ortaokula ara sınıf kayıtları 01 Şubat 2019 Cuma günü başlayacaktır.
2. 5. Sınıfa kayıt önceliği 2018-2019 eğitim öğretim yılında TED Kayseri Koleji Vakfı İlkokulu 4. Sınıfında öğrenim
gören öğrencilere aittir. TED Kayseri Koleji Vakfı İlkokulu öğrencilerinin 5. Sınıf kayıtları 01 Şubat 2019- 15 Mart 2019
tarihleri arasında yapılacaktır.
3. 18 Mart 2019 tarihinde ilkokul 4.sınıf öğrencilerimizin 5. Sınıfa kesin kayıtları tamamlandıktan
sonra nakil öğrenci kayıt işlemleri başlayacaktır.
4. 5 sınıf ve diğer ara sınıflara yapılacak öğrenci nakilleri:
MEB Özel Öğretim Kurumları ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri kapsamında , okulun türü dikkate alınarak,
öğrencinin bitirdiği sınıfın öğretim programındaki derslerden TED Okullarına Giriş Sınavı ve PDR servisi tarafından
yapılacak ön görüşme çalışması sonucuna göre, başarı sırası takip edilerek kontenjan dahilinde gerçekleştirilecektir.
5. 5. Sınıflara kayıt yaptıran öğrencilerin şubeleri noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenir.
6. Ortaokul 8. Sınıfa bir önceki öğretim yılında herhangi bir TED okulunda okuyan öğrenciler dışındaki öğrenciler
alınmamaktadır.
7. Nakil başvurusunda bulunan öğrencilerin kaydının gerçekleşmesi için önceki okulunda olumsuz davranışları
nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulanmamış olması da gerekmektedir.
LİSE
9. SINIFA KAYIT
2019-2020 Öğretim yılında TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi 9. Sınıfına kayıt yaptıracak tüm öğrencilerin(akademik
başarı burslu veya ücretli)Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2019 yılı Liselere Geçiş Sınavına (LGS)’ye mutlaka girmeleri
gerekmektedir. Akademik başarı bursu kontenjanı, kayıt taban puanları ve kayıt takvimi LGS sonuçları açıklandıktan
sonra, bu sonuçlar esas alınarak Vakıf Yönetim Kurulu’nca belirlenecektir.
LISE ARA SINIFLARA NAKIL VE KAYIT
1. Lise ara sınıflarına nakil başvuruları 01 Şubat 2019 Cuma günü başlar.
2. Okulumuz ara sınıflarına öğrenci nakilleri kontenjanlarımız dahilinde sınav ve mülakat sonuçlarına göre
yapılmaktadır.
3. Nakil başvurusunda bulunan öğrencilerin, disiplin cezası almamış olması ve ders yılı sonu ağırlıklı puan
ortalamasının 65,00 ve/veya üzerinde olması gerekmektedir.
4. Nakil başvuruları www.tedkayseri.k12.tr üzerinden veya Okul Müdürlüğüne şahsen yapılabilir.
5. 11. Ve 12. Sınıfa bir önceki öğretim yılında herhangi bir TED okulunda okuyan öğrenciler dışında nakil öğrenci
alınmamaktadır.
YEMEK- KİTAP ve DERS MALZEMELERİ
1. TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları, öğrencilerine sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak amacıyla Okul Öncesi
Hazırlık Sınıfları , Okul Öncesi Sınıfları, 1., 2., 3. ve 4. sınıfta yemek bedeli okul ücretleriyle birlikte tahsil edilmektedir.
Okul yemekhanemizde, yemekler yaş gruplarına uygun olarak gıda mühendisimizin gözetiminde Kurum personeli
tarafından hazırlanmaktadır. Okul Öncesi sınıfları için yıllık yemek ve iki öğün kahvaltı bedeli (KDV dahil) 3.400,00 TL.; 1.,
2., 3. ve 4. sınıflar için yıllık yemek bedeli (KDV dahil) 3.180,00 TL’dir.
Ortaokul ve lise sınıflarında yemek hizmetinden yararlanmak isteyenler mali kayıt esnasında ücretini ödeyerek yemek
hizmetinden yararlanabilirler.
2. Kitap ve kırtasiye bedelleri de eğitim ücretleriyle birlikte tahsil edilmektedir. Kitap kırtasiye bedeli (KDV dâhil)
2.610,00 TL’dir. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde, okul tarafından gerçekleştirilecek olan etkinlik ve sınavlar için,
ek ücret talep edilmeyecektir.
AÇIKLAMA
1. 2019-2020 öğrenim yılında okullarımızda öğrenim görmeye devam edecek öğrencilerimizin 31 Mayıs 2019 saat
17:00’ a kadar kayıtlarını yenilemeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra nakil öğrenci kayıt işlemleri başlayacağı için
kontenjan olmaması halinde, Kurumumuz sorumlu olmayacaktır. 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 55. maddesinin 2. fıkrası uyarınca Kurum,
geçmiş dönemden kalan öğrenim ücretini ve çalışma takviminde belirtilen tarihte yeni ders yılına ait ücretini ödemeyen
öğrencilerin kayıtlarını yenilemeyecek ve öğrencinin yerine kayıt alınması halinde, yeterli kontenjan olmamasından ve
kaydının silinmesinden Kurum sorumlu olmayacaktır.
Ayrıca MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 56. maddesine göre Kurumun kayıt olan öğrencilerden öğretim yılı
başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki miktarı, öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin
yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki miktarı iade edilecektir. İlgi yönetmeliğin 5.
ve 6. bölümlerinde belirtilen hükümler çerçevesinde, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Öğrenci
Kayıt Sözleşmesi” nin öğrenci kayıt işlemlerinde imzalatılma zorunluluğu getirilmiştir.
2. 2019-2020 Öğretim yılı için mali kayıt işlemleri, 01 Şubat 2019 tarihinden itibaren hafta içi her gün mesai
saatlerinde Genel Müdürlüğümüz Muhasebe Birimince yapılacaktır.
3. Öğrenci ücretlerinin tahsilatı Kurumumuzun anlaşmalı olduğu Denizbank Kayseri Şubesi aracılığıyla yapılacaktır.
4. Velilerimizin günlük yoğun programları içerisinde kayıt işlemlerini en hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebilmeleri
amacıyla uygulanacak sisteme ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur:
I. Mali kayıt sistemimiz iki basamaktan oluşmaktadır. Birinci basamak Muhasebe Departmanındaki işlemleri
içermekte, ikinci basamak ise Vakfımızın anlaştığı Banka Şubesiyle yapılması gereken işlemlerden oluşmaktadır. Bu
konuda siz değerli velilerimize kolaylık sağlamak amacıyla, ilgili Banka, kayıt süresi boyunca okulumuzda yeterli sayıda
banka yetkilisi görevlendirecek ve bu personel Genel Müdürlük binamızda gerekli hizmeti verecektir.
II. Mali kayıt için Muhasebe Biriminde Öğrenci Kayıt Sözleşmesi - Veli Taahhütnamesi imzalanıp bir suretinin ilgili
banka şubesine verilmesi, hesap işlemleri için gerekli evrakın imzalanarak banka işlemlerinin tamamlanması yeterlidir.
Ancak veli adına banka kredili mevduat hesabının tanımlanmaması halinde kayıt yenilenmemiş kabul edilip buna göre
işlem yapılacaktır.
III. Söz konusu taahhütname ve sözleşmeyi imzalamak için velilerimizin kendilerine ait nüfus cüzdanı ile bizzat
başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
IV. Kayıt yenilemelerde, peşinat ödemeleri hariç doğrudan tahsilât yapılmayacak olup; tüm öğrenci ücretlerinin tahsili
banka aracılığıyla yapılacaktır.
V. Vakfımızın Banka ile yapmış olduğu protokol gereği;
• Velilerimizin Denizbank Kayseri Şubesi nezdinde okul ücreti için açtırmış oldukları hesap sadece peşinat ve okul
taksit ödemelerinde kullanılabilecektir,
• Banka, imzalanan protokol süresince bu hesaplardan işletim ücreti tahsil etmeyecektir,
• Banka, bu hesaplara farklı şubelerinden ödeme yapıldığında herhangi bir havale ücreti almayacaktır.
• Banka, söz konusu taksit tutarlarını velilerimiz tarafından seçilecek belirli ödeme tarihlerinde kendilerine ait
hesaplardan alarak Okulumuz hesabına aktaracaktır. Öğrenci ücretine ilişkin taksit ödemeleri doğrudan okulumuza veya
okulumuzun bankalar nezdinde ki herhangi bir hesabına yapılamayacaktır. Bu nedenle, velilerimizin gecikme faizi vb.
sıkıntılarla karşılaşmamak için ödemeleri gereken taksitleri banka nezdinde açtırmış oldukları kendilerine ait hesaplara
yatırmaları ve bu hesaplarında taksit ödeme tarihinde yeterli miktarda bakiye bulundurmalarında yarar vardır.
VI. Öğretim yılı boyunca öğrencilerimizin kullanacakları İngilizce- Türkçe ve yardımcı ders kitapları ile okul kırtasiye
malzemeleri eğitim ücretiyle tahsil edilecek olup ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir.
VII. Öğrenci kıyafetlerinin tamamı okul yerleşkesi içerisinde bulunan Butik - Kafe’den temin edilebilecektir. Okul
kıyafetleri öğrenim ücretine dâhil olmayıp ücreti ayrıca ödenecektir.
VIII. Öğrenci yemekleri Kurumumuz Gıda Mühendisi gözetiminde kendi personelimiz tarafından hazırlanarak
yemekhanemizde sunulmaktadır. Okul Öncesi Hazırlık Sınıflarında - Okul Öncesi sınıflarında yemek ve kahvaltı, İlkokul
1., 2., 3. ve 4. sınıflarda öğrenci yemek ücretleri eğitim ücretine ek olarak ancak birlikte tahsil edilecektir.
5. Servis hizmeti velilerce kendi tercih ettikleri şirketler ve araçlarla yapılmaktadır. Okulun servis hizmeti konusunda
etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrencilerin evden – okula, okuldan- eve servis yoluyla taşınması esnasında, servis
içinde veya karayolunda seyir halinde iken oluşabilecek her türlü olumsuzluk ve kazadan dolayı okulumuz sorumlu
değildir.
6. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğine göre; Ortaokulu bitiren öğrencilerin kayıt işlemi yapılmaksızın Lise kısmına
devam etmeleri mümkün değildir. Bu nedenle okulumuz Lise kısmına devam edecek öğrencilerimizin, kayıt işlemleri için
Lise Müdürlüğü kayıt takvimi ve koşullarına dikkat etmeleri gerekmektedir.
7. 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları
Yönetmeliği uyarınca, ders veya sınavlardaki başarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki başarılarından
veya maddi imkânsızlıklardan dolayı verilecek burslu öğrencilerin sayısı ve belirlenmesi ilgi yönetmeliğe uygun olarak yapılmaktadır.


Ansolon