ZEKA OYUNLARI SINIFLARIMIZDA, DERSLERİMİZE BAŞLADIK

Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu Sınavı (TEB) 5 Mart’ta Yapılacak!
10 Aralık 2015
Aile Okulu
15 Aralık 2015

TED Kayseri Koleji Vakfı İlkokulu olarak Zeka Oyunları sınıflarımızı aktif olarak kullanmaya başladık. Öğrencilerimiz, Sınıf Öğretmenleri, Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretmenleri ile birlikte Zeka Oyunları sınıflarındaki etkinliklere katılmaktadırlar.
Zeka Oyunları sınıflarını hayata geçirirken, öğrencilerimizin, Zeka Oyunlarını sevmeleri, takım içerisinde çalışmaktan zevk almaları, kullandıkları araç gereçlere sahip olarak sorumluluk duygularının gelişmesi, özgüven becerilerini geliştirmek öncelikli hedeflerimizdendir.
Zeka oyunlarının değişik tür ve zorluk seviyesinin olması bu oyunları öğrenciler için oldukça cazip kılmaktadır. Bizler, öğrencilerimizin hızlı ve doğru bir şekilde akıl yürütme becerilerinin gelişmesine büyük katkısı olacağına inandığımız bu oyunlarla, öğrencilerimizin hem eğlenip hem de öğrenmelerine katkı sağlamaktan dolayı büyük mutluluk yaşamaktayız.
Zeka Oyunları ile Kazanılan Beceriler
• Akıl yürütme
• Problem çözme
• İletişim
• Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma
• Eleştirel düşünme
• Yaratıcı düşünme
• Araştırma
• Karar verme
• Bilgi teknolojilerini kullanma
• Girişimcilik
Akıl Yürütme Becerisi
Akıl yürütme, sistemli problem çözme becerisi ile birlikte öğrencilerin ömür boyu kullanacakları en önemli zihinsel becerileri olacaktır.
Akıl yürütme becerisinin kazanılabilmesi için öğrencilerde aşağıdaki becerilerin geliştirilmesi yapılır:
– Mantığa dayalı fikirler üretme
– Kendi düşüncelerini düzgün ifade etme
– Bir problemi analiz ederken tecrübelerini kullanma
Problem Çözme Becerisi
Zeka oyunları dersinin ve etkinliklerinin temeli problem çözmedir. Problemi sadece sayılar ve şekillerle değil gerçek hayat materyalleri ile kurgulayarak öğrencilerin problemleri gerçek dünya sorunlarıyla öznelleştirmeleri sağlanmaktadır.

İletişim Becerisi
Günümüzde bireyler bir takımın parçası olarak hayatlarını sürdürürler. Bu yüzden eğitim sürecinde takım üyesi olmanın gerekleri öğretilmektedir. Zeka oyunları güçlü bir iletişim aracıdır ve profesyonel şirketlerin eğitimlerinde bile takım çalışmasını öğretmek amacıyla kullanılmaktadır.
Psikomotor Becerisi
Zeka oyunları dersinde mekanik oyunlar oynarken öğrencilerin psikomotor becerilerinin gelişimine de katkıda bulunulur.
Duyuşsal Özellikler Becerisi
Zeka oyunlarındaki başarı veya başarısızlığın çok veya az zeki olmanın bir göstergesi olmadığı vurgulanır. Duyuşsal becerilerin gelişiminde hedeflerimiz:
• Hobi olarak zeka oyunlarını sevmeleri
• Zekanın ve zihinsel gelişimin faydalarını kavrama
• Sabırlı ve sorumlu olma,
• Problemleri çözebileceğine inanma, çözme isteği, motivasyonu kazanma
• Zeka oyunları kültürünü sosyal becerileri için kullanmayı öğrenme
• Empati geliştirme
• Akıl yürütmenin önemini kavrama


Ansolon