“DIGITAL DISASTER MANAGEMENT” isimli e-Twinning projemiz hayata geçirildi !

TED Kayseri Koleji’nde Öğretmenler Günü Coşkusu
25 Kasım 2020
“DIGITAL CREATIVE DRAMA” isimli e-Twinning projemiz hayata geçirildi !
30 Kasım 2020

Dijital afet yönetimi isimli projemiz; Portekiz, İtalya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Türkiye’nin de içinde yer aldığı beş ülke ortağı ile başlamıştır. Projenin Türkiye ortakları arasında TED Kayseri Koleji, Türk Kızılay Derneği Kayseri Şubesi, Sema Yazar Anadolu Lisesi, Mehmet Tarman İlkokulu, ve Mehmet Tarman Ortaokulu bulunmaktadır.

Afet riskinin azaltılması çabaları, tüm afet biçimlerinde olduğu gibi salgın gibi biyolojik afetlerde de istenmeyen etkileri azaltabilmekte, ancak yüzde yüz koruma sağlayamamaktadır. COVİD -19 gibi olası bir biyolojik afet durumunda meydana gelecek riskleri kabul edilebilir seviyelere getirmek için önlemler almaya devam edilmesi gerekmektedir. Toplumun bu yönde bilinçlenmesi de eğitim alanında önce öğretmen yeterliliklerinin geliştirilmesiyle olanaklı olabilir. Gelecekteki muhtemel yaygın afetler için hazırlanmanın en etkili adımı, afetleri yönetebilecek, ülke çapında dijital bir kurumsal sistemin kurulması belki de en önemlisi kurulacak sistemi işletebilecek eğitimcilerin varlığıdır. Projenin temel amacı, dijital ortamda afet yönetimine ilişkin düzenlemelerin paylaşılması, farklı ülkelerde geliştirilmiş web tabanlı afet yönetimi uygulamalarına dönük bilgilendirmelerin yapılması ve bu konuda eğitimcilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesidir.

Koordinatörlüğünü İngilizce Öğretmeni Fatma BAYSAL ve Rehber Öğretmeni Nurbanu YILDIZ’ın yaptığı projede okulumuz İngilizce Öğretmenleri Tülin GÜRBÜZ ÖZKAN  ve Deniz DİKMEN HIZARCIGİL, Bilgisayar Öğretmeni Gökay ÇALIŞKAN’IN katkılarıyla oluşturulan içinde farklı yaş gruplarından öğrencilerimizin yer aldığı eTwinning ekibi çalışmalarına başlamıştır.


Ansolon