“DIGITAL CREATIVE DRAMA” isimli e-Twinning projemiz hayata geçirildi !

“DIGITAL DISASTER MANAGEMENT” isimli e-Twinning projemiz hayata geçirildi !
30 Kasım 2020
ADP – İLKOKUL ALMANCA DESTEK PROGRAMI
8 Aralık 2020

Dijital Yaratıcı Drama isimli projemiz; İtalya, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Hırvatistan, Romanya ve Türkiye’nin de içinde yer aldığı altı ülke ortağı ile başlamıştır. Projenin Türkiye ortakları arasında TED Kayseri Koleji , Sema Yazar Anadolu Lisesi, Mehmet Tarman İlkokulu bulunmaktadır.

Projemiz, pandemi ile birlikte dijital ortama taşınan eğitim ve öğretim etkinliklerinde öğretmenlerin yaratıcı drama tekniklerini kullanmaya dönük bilgi, beceri ve yeterliklerini arttırmayı hedeflemektedir. Tüm dünyada olduğu gibi Avrupa’da da kısa bir zaman dilimi içerisinde online ve uzaktan eğitime geçilmesiyle ortaya çıkan zorluklarla başa çıkmak için eğitim sistemini güçlendirmek ve öğretmenlerin dijital ortamda gerçekleştirdikleri eğitim ve öğretim faaliyetlerinde tiyatro ve yaratıcı drama gibi tekniklerinden yararlanmalarını böylece hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin estetik gelişimlerinin desteklenmesi gerekmektedir. Öğretmen yeterliliklerinin kişisel gelişimi sağlama alt alanının yaratıcı drama yöntemiyle ele alınmaya çalışılacağı ve dijital ortamda bu etkinlikleri gerçekleştirebilmeye ilişkin uygulama ve yöntemlerin değerlendirileceği, paylaşılacağı projede; dijital ortamda yaratıcı dramaya dönük ayrıntılı bir resim sunulmaya gayret gösterilecektir. Proje bu kazanımların elde edilmesi ve istenen faydanın tüm Avrupa toplumu için sağlanabilmesi adına ulus ötesi olarak sürdürülecektir.

Koordinatörlüğünü İngilizce Öğretmeni Fatma BAYSAL ve Rehber Öğretmeni Nurbanu YILDIZ’ın yaptığı projede okulumuz İngilizce Öğretmenleri Tülin GÜRBÜZ ÖZKAN ve Deniz DİKMEN HIZARCIGİL, Bilgisayar Öğretmeni Gökay ÇALIŞKAN’IN katkılarıyla oluşturulan içinde farklı yaş gruplarından öğrencilerimizin yer aldığı e-Twinning ekibi çalışmalarına başlamıştır.

 

 


Ansolon