TEOG Sınavı Tatil Duyurusu

TEOG Sınavı Genel Açıklama
26 Nisan 2016
FUTSAL TURNUVAMIZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR..
27 Nisan 2016

Sayın Velimiz,                                                                                                   

 Milli Eğitim Bakanlığı’nın 13/04/2016 tarih ve 480.01-E 4199834 sayılı yazısı ile ortaokulların 8. sınıfında öğrenim gören öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesinde esas olacak 2015-2016  eğitim öğretim yılı için öngörülen iki sınavdan ikincisi, 27-28 Nisan 2016 tarihlerinde ülke genelinde yapılacaktır. Okulumuz 8. sınıf öğrencileri de bu sınava okulumuzda katılacaklardır.

Söz konusu ilgi genelgenin 13 maddesinde de belirtildiği üzere: “Aynı bina ve aynı bahçede eğitim veren okullarda yapılacak ortak sınav uygulamasında, öğrencilerin sınavda dikkatlerinin dağılmaması ve sınavın sorunsuz tamamlanabilmesi için gerekli her türlü tedbir alınacaktır.” denilmektedir.

Bu nedenle;  Anasınıfları- İlkokul 1-2-3-4. – Ortaokul 5-6-7. ve Lise 9-10-11-12. sınıflarında eğitim gören öğrencilerimize de  27-28 Nisan 2016 (Çarşamba-Perşembe) tarihlerinde okulumuz tatil edilecektir.

Bilgilerinizi  rica ederiz.


Ansolon