TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ DÖNEM SONU ORTAK SINAVLARI

ÇOKLU ZEKA VE ÇOCUKLARIMIZA YANSIMASI SEMİNERİ YAPILDI
14 Aralık 2016
Öfke Kontrolü Ve Hoşgörü Semineri
7 Ocak 2017

Sayın Veli, Sevgili Öğrencilerimiz,

01 Temmuz 2015 tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 47.maddesi 3.fıkrası gereği “Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınavlardan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir.denmektedir. Bu doğrultuda Okulumuzda Dönem Sonu Ortak Sınavları yapılacaktır.

Bu sınavlarla ilgili olarak aşağıda yer alan esaslara uyulması gerekmektedir.

1-  Dönem sonu ortak sınavlarına girmek isteyen öğrenciler, İlgili Müdür Yardımcısına hangi derslerden sınava gireceğine dair veli imzalı sınav başvuru dilekçelerini 09 Ocak 2017 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar teslim etmesi gerekmektedir.

2- Dönem sonu ortak sınavları 13-16-17 18-19 Ocak 2017 tarihlerinde yapılacaktır.

3- Dönem sonu ortak sınavları 1.dönem konularının tümünü kapsayacaktır.

4-Bu sınavlar sonunda, öğrencilerimizin sınavlardan alacakları puana göre ortalamaları yeniden hesaplanacaktır.

5- Sınavlara girmek için dilekçe veren ancak sınavlara girmeyen öğrenciler geçerli özür belgesini ibraz etmek zorundadırlar. Özür belgesini zamanında teslim etmedikleri takdirde sınav sonucu olarak “G (GİRMEDİ)” yazılacak ve ortalama yeniden hesaplanacağından, bu durumda öğrencilerin mağduriyeti söz konusu olacaktır.

6- Dönem sonu ortak sınav takvimi Okulumuz web sayfasında (www.tedkayseri.k12.tr) ve duyuru panolarında 10 Ocak 2017 tarihinde yayınlanacaktır..

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Arif Sırrı ŞİRİN

TED Kayseri Koleji Vakfı
Özel Lisesi Müdürü

 


Ansolon