ORTAOKUL VE LİSE MECLİS BAŞKANLARIMIZI OKUL MÜDÜRÜMÜZ TEBRİK ETTİ

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ ÖĞRENCİ MECLİS BAŞKANLIĞI İÇİN SEÇİMİNİ YAPTI
19 Ekim 2016
KULÜP ÇALIŞMALARIMIZ
20 Ekim 2016

TED Kayseri koleji Vakfı Özel Ortaokulu ve Lise Müdürümüz Sayın Arif Sırrı ŞİRİN ,Ortaokul Meclis Başkanımız Ahmet Utku AÇIKGÖZ ve grubunu Lise Meclis Başkanımız ’ Kaan ÖZ ve grubunu seçim sürecinde başarılarından dolayı tebrik etti. Okul başkanlarımız sırayla “Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, Meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, millî ve manevî değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma ant içerim .” şeklinde ant içtiler.

Okul Müdürümüz meclis başkanı öğrencilerimizin isteklerini dinleyerek:

• Bireysel, toplumsal, insanî değerlere önem veren,
• Bireysel farklılıkları ve ortak hukuk kurallarının gerekliliğini kabul eden,
• Demokratik ilkeleri benimseyen ve içerisinde bulunduğu ortamlarda uygulayan
• Her türlü önyargı ve ayrımcılıktan uzak bir anlayış geliştirmeleri yönünde, meclis başkanlarımızla görüşlerini paylaştı.


Ansolon