Ortaokul Okul Aile Birliği Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı

İlkokul Okul Aile Birliği Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı
8 Ekim 2019
Bireysel Farklar ve Motivasyon Konulu Grup Çalışması Gerçekleştirildi.
10 Ekim 2019

Sayın Velimiz,

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nin 7-(1)  Maddesine göre okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler Okul Aile Birliğinin tabiî üyesidir.  TED Kayseri Koleji Ortaokul Okul Aile Birliğimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Ekim 2019 Pazar günü saat 13.00’de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Konferans Salonumuzda yapılacaktır.

Okul – Aile arasındaki bütünleşmenin gerçekleştirilmesi, veli ve okul arasındaki iletişimi güçlendirmesi, eğitim – öğretimi geliştirici faaliyetlerin desteklenmesinde büyük anlam taşıyan bu toplantıya tüm velilerimizin katılımını bekler, sağlık ve mutluluklar dileriz.

 

GÜNDEM  :

1-   Toplantı katılım evrakının imzalanması ve açılış.

2-   Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

3-   Açılış konuşması.

4-   Divan Kurulu seçimi.

5-   Yönetim ve Denetim Kurulları Faaliyet raporunun okunması.

6-   Raporlar üzerinde görüşme ve açıklamalar.

7-   Yönetim Kurulunun ibrası.

8-   Denetim Kurulunun ibrası.

9-   Yönetim Kuruluna yeni üyelerin seçimi. (5 asıl, 5 yedek üye)

10- Denetim Kuruluna yeni üyelerin seçimi. (1 asıl, 1 yedek üye)

11- Dilek ve temenniler.

12- Kapanış.

 

 


Ansolon