İlkokul Okul Aile Birliği Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı

Lise Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısı ve 9. Sınıflar Veli Bilgilendirme Toplantısı
8 Ekim 2019
Ortaokul Okul Aile Birliği Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı
9 Ekim 2019

Sayın Velimiz,        

Milli Eğitim Bakanlığı Okul- Aile Birliği Yönetmeliği’nin 7-(1)  Maddesine göre okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler Okul- Aile Birliğinin tabiî üyesidir. TED Kayseri Koleji Vakfı Özel İlkokulu  Okul Aile Birliğimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı      20 Ekim 2019 Pazar günü saat 12.00’de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere okulumuz İlkokul çok amaçlı Salonunda yapılacaktır.

Okul – Aile arasındaki bütünleşmenin gerçekleştirilmesi, veli ve okul arasındaki iletişimi güçlendirmesi, eğitim – öğretimi geliştirici faaliyetlerin desteklenmesinde büyük anlam taşıyan, Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılımının olacağı bu toplantıya tüm velilerimizin katılımını bekler, sağlık ve mutluluklar dileriz.

      GÜNDEM  :

 1. Toplantı katılım evrakının imzalanması ve açılış.
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
 3. Divan Kurulu seçimi. (1 başkan-1 katip üye)
 4. Yönetim ve Denetim Kurulları Faaliyet raporunun okunması.
 5. Raporlar üzerinde görüşme ve açıklamalar.
 6. Yönetim Kurulunun ibrası.
 7. Denetim Kurulunun ibrası.
 8. Yönetim Kuruluna yeni üyelerin seçimi. (5 asıl, 5 yedek üye)
 9. Denetim Kuruluna yeni üyelerin seçimi. (1 asıl, 1 yedek üye)
 10. Dilek ve temenniler.
 11. Kapanış.

 

 


Ansolon