MEB KONTENJANINDAN ÜCRETSİZ VE BURSLU OKUYACAK ÖĞRENCİLER

SEMİNER DÖNEMİ OKULUMUZDA YAPILAN TÖRENLE BAŞLADI
22 Ağustos 2023
TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ 2024-2025 ÖĞRETİM YILI 9. SINIFA KAYIT ŞARTLARI
11 Eylül 2023

Ücretsiz Okuma Hakkından Yararlanma ile İlgili Duyuru

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği “Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler” ile ilgili maddenin esaslarına göre;

Ücretsiz okuma hakkında öncelik şehit, vazife malülü, gazi çocuklarına, koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verilir.

“MADDE 57- (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlar, kurumda okuma hakkını kazananlardan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 13’üncü maddesinde belirtilen harp veya vazife malülü sayılanların ilk ve orta öğrenim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verilir.” maddesi gereğince, TED Kayseri Koleji Vakfı Okullarında ücretsiz öğrenci okutulacaktır.

Okullarımızda 2023-2024 öğretim yılı ücretsiz okuma hakkı için başvurular, Anaokulu-İlkokul-Ortaokul ve Lise müdürlüklerimize şahsen yapılacaktır.

Başvuru Şartları;

Ücretsiz okuma hakkından yararlanmak isteyen öğrenci velileri, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan başvuru şartlarını sağlamakla birlikte Ücretsiz Okuyacak Öğrencilere Ait Başvuru Formu’nu (Ek-7) doldurarak talep edilen evrakları elden okulumuz ögrenci işlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru formlarını okulumuz öğrenci işlerinden temin edebilirsiniz.

Önemli Hususlar;

1. Başvurular her yıl yeniden değerlendirilir. Ücretsiz okuma yardımına esas alınan koşulların değişmesi halinde yardım iptal edilebilir.

2. Şehit veya malûl gazinin mensubu olduğu kurumdan alınacak belge istenir.

3. Gerçek dışı bildirimde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin, ücretsiz okuma hakkı okulumuz müdürlüğünce iptal edilir. Öğrencinin ücretsiz okuduğu dönemlere ait ücretler ilgili mevzuat hükümleri gereğince kanuni faizi ile birlikte veliden tahsil edilir.


Ansolon