Dönem Sonu Ortak Sınavları Hakkında

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI CAMBRIDGE YLE SINAVLARI
26 Mayıs 2017
3.TED-MEB İngilizce Öğretmenleri Bilgi Paylaşımı Seminerleri tamamlandı!
29 Mayıs 2017

Sayın Veli, Sevgili Öğrencilerimiz,

01 Temmuz 2015 tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 47.maddesi 3.fıkrası gereği “Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınavlardan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir.” denmektedir.

 ** Bu doğrultuda Okulumuzda Dönem Sonu Ortak Sınavları yapılacaktır.

Bu sınavlarla ilgili olarak aşağıda yer alan esaslara uyulması gerekmektedir.

1- Açılan dönem sonu ortak sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin ilgili Müdür

Yardımcısına hangi derslerden sınava gireceğine dair veli imzalı sınava başvuru

dilekçelerini 1Haziran 2017 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar teslim etmesi

gerekmektedir.

2- Bu sınavlar sonunda, öğrencilerimizin sınavlardan alacakları puana göre ortalamaları yeniden hesaplanacaktır.

3- Sınavlara girmek için dilekçe veren ancak sınavlara girmeyen öğrenciler geçerli

özür belgesini ibraz etmek zorundadırlar. Özür belgesini zamanında teslim

etmedikleri takdirde sınav sonucu olarak “G (GİRMEDİ)” yazılacak ve ortalama

yeniden hesaplanacağından, bu durumda öğrencilerin mağduriyeti söz konusu

olacaktır.

4- Dönem sonu ortak sınavları 6 Haziran 2017 tarihinde yapılacaktır.

5- Dönem sonu ortak sınavları 2.dönem konularının tümünü kapsayacaktır.

6- Dönem sonu ortak sınava girmek isteyen öğrenciler, ortak sınav dilekçelerini sınıf rehber öğretmenlerinden veya ilgili müdür yardımcılarından alabilirler.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Arif Sırrı ŞİRİN

TED Kayseri Koleji Vakfı

Özel Lisesi Müdürü


Ansolon