Ulusal Eğitim Programı 2015-2022

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk PEHLİVANOĞLU bugün 12:15’te CNN Türk’te canlı yayın konuğu olarak Ulusal Eğitim Programı hakkında bilgi verecektir
20 Nisan 2015
“V. LİSELİ ELEŞTİRMENLER SEMPOZYUMU’NA KATILDIK
20 Nisan 2015

Türk Eğitim Sistemi’ne dair yapılan çalışmaların gündem odaklı olmasının ve tekil çözüm önerileriyle kısıtlı kalmasının önüne geçmek ve bütüncül bir bakış açısıyla yapısal bir dönüşüm sunabilmek amacıyla TEDMEM tarafından hazırlanan Ulusal Eğitim Programı’nı (UEP) kamuoyu ile paylaşmış bulunmaktayız.
Yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın sonucunda hazırlanan Ulusal Eğitim Programı, “toplumsal mutabakata dayalı, ortak değerler üzerine inşa edilmiş” bir eğitim sistemini harekete geçirmek için bir mutabakat çağrısıdır. UEP Türkiye’de ilk kez eğitim sistemi için ortak bir felsefe, kuram, model, strateji ve yönteme dayalı bir yol haritası önermektedir. UEP basit ancak işlevsel bir modele dayanmaktadır. Bu model okulu merkeze alan yönetim anlayışını ve biyo-ekosistem yaklaşımını içermektedir. Programın stratejisi kurulurken Değer ve Etik Odaklılık, Erişim/Eşitlik/Adalet, Kalite, Sürdürülebilirlik, Hesap Verebilirlik ve İzleme/Değerlendirme ilkeleri esas alınmıştır. Programda eğitim sistemi birbiriyle bağlantılı sekiz dönüşüm alanı üzerine tasarlanmıştır. Her bir dönüşüm alanının sonunda yol haritası, beklenen ürün ve çıktılar ile ürün ve çıktıların göstergelerine yer verilmektedir.
Bu program sadece bir öneri mahiyetinde olup bir sivil bir sorumluluk projesidir; eğitimin ayrıştırıcı değil, bütünleştirici doğasının ortak bir yaşam alanı sağlayacağını, akademik-teknik açıdan ifade etme çabasıdır. Toplumda yer alan farklılıkların içerdiği zenginlikten güç alarak ortak paydamızı geliştirmektir. Değişimin katılımcı, demokratik bir siyaset yoluyla sağlanabileceğinin doğrulanmasıdır. Bu dokümanın eleştiriye, zenginleştirmeye açık olması genel bir beklenti değil, özel bir talep hükmündedir.
Millet ve milletin evlatları için iyi, doğru ve güzel olanda buluşma daveti olan UEP’in; ülkemize, insanımıza, çocuklarımıza bir nebze olsun katkısı olması dileğiyle.
Ulusal Eğitim Programına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.tedmem.org/yayin/ulusal-egitim-programi


Ansolon