TEOG Ortak Sınavı Hazırlık Programı Tanıtım Toplantısı

AİLE OKULU PROGRAMI-3
22 Şubat 2016
IELTS Pre-Test
23 Şubat 2016

Sayın Velimiz,

TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları Milli Eğitim Mevzuatı çerçevesinde kapsamlı ve nitelikli bir eğitim-öğretim hizmetini 50 yıldır başarı ile sürdürmenin gururunu taşımaktadır. ‘Her öğrenim kurumunun birincil amacı; ihtiyaç, beklenti ve isteklere cevap verecek doğru karar ve uygulamaları eğitim öğretim ortamına yansıtmak olmalıdır’ düşüncesinden hareketle; eğitim ve öğretimdeki değişim ve dönüşüm sürecine bağlı olarak öğrencilerimizin lise öğrenime daha iyi hazırlanmalarına olanak tanıyacak seçenekleri sunmak, veli-öğrenci beklentileri ile okulumuzun kurumsal ve ulusal amaçlarını gerçekleştirmek hepimizin ortak sorumluluğundadır. Dolayısıyla;
2016-2017 eğitim – öğretim yılında yapılacak olan TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) Ortak Sınavı Hazırlık Programının Tanıtım Toplantısı 24 Şubat 2016 Çarşamba günü saat 17.30’da okulumuz konferans salonunda yapılacaktır.
Katılımınız önemle rica olunur.


Ansolon