Temel Beceri Uygulaması

ERGENLİK DÖNEMİNDE SIKLIKLA KARŞIMIZA ÇIKAN DUYGU; ÖFKE
28 Kasım 2018
İNTERNETTE GÜVENDE MİYİZ ?
30 Kasım 2018

TED okullarında eş zamanlı gerçekleştirilen TBU Sınavı, 3-8. sınıf düzeylerini ve dört temel disiplini hedef alan bir ölçme aracı olacaktır. Uygulamanın temel amacı, öğrencilerin öğretim programı dahilinde kazanmaları gereken becerileri ne derece kazanıp kazanmadıklarını, temel disiplinlerdeki ve disiplinler arası alanlardaki yeterliliklerini belirlemektir. Öğretim programındaki ünite, konu ve kavramların amaç değil araç olarak kullanılmasına odaklanan sorulardan oluşan uygulamanın sonuçları, öğrencilerin durumlarını görmek amacıyla kullanılacaktır. Uygulama sonucunda öğrencilerin seçildiği, sıralandığı, okulların elde ettikleri ortalamalara göre birbiriyle kıyaslandığı rekabet ortamları söz konusu olmayacaktır.


Ansolon