TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat TARIMCILAR Öğrencilerimizle Söyleşi Gerçekleştirdi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 93. yılı Kutlu Olsun
26 Ekim 2016
TED OKULLARI 15. MÜDÜRLER TOPLANTISI AYDIN’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
27 Ekim 2016

TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat TARIMCILAR, lise öğrencilerimizin daveti üzerine okulumuza konuk oldu. Okulumuz konferans salonunda 11. ve 12. sınıf öğrencilerimizle bir araya gelen Prof. Dr. TARIMCILAR, girecekleri sınavlar öncesinde öğrencilere güven aşıladı, meslekler ve gerekli yetkinliklerle ilgili gelecek projeksiyonu yaparak onlara yeni bakış açıları kazandırdı.

Söyleşi öncesinde Cold Play grubunun “Hymn for the Weekend” adlı klibini izleten Rektör TARIMCILAR, on kişilik bir beyin takımıyla üretilen kliple ilgili bazı ilginç bilgiler paylaşarak, bu takımın sanat, bilim, teknoloji, uluslararası ilişkiler, halkla ilişkiler, takım çalışması, vizyon ve inovasyon gibi yetkinlikleri bilen, yapabilen insanlar olduğunu belirtti. Bu örnekten yola çıkarak söyleşi çerçevesinde 21. yüzyılın liderlerinin ve ürün yaratıcılarının sahip olması gereken yetkinlikleri anlattı.

  1. yüzyılda kariyer alanında çok belirsizlikler bulunduğunu söyleyerek “Hani büyük kararlar veriyorsunuz ya şimdi “Ben elektronik mühendisi olmak istiyorum, ben doktor olmak istiyorum, ben ekonomist olmak istiyorum” diye. O kadar çok şey olacak ki önümüzdeki 5-10 sene içinde. Bütün bu kararların o kadar da önemli olmadığını göreceksiniz.” dedi. LinkedIn’de en çok aranan işlere bakıldığında hiç birinin on sene önce olmadığını kaydeden Prof. Dr. TARIMCILAR, “On sene sonra sizin nasıl işlerde çalışacağınızı ne siz, ne ben biliyorum” yorumunu yaptı.

Aslında istatistikçi olduğundan ve son zamanlarda çok büyük datalarla çalıştığından da bahsederek öğrencilerimize 1800’lerden günümüze dünya ve Türkiye’deki yaşam beklentisi ve gayri safi milli hasıla hesaplamalarını bir sunum üzerinde gösterdi. Yaşam süresi uzadığı için anne-babaları gibi 55 yaşında emekli olmayacaklarını, 75 yaşında emekli olup 20-25 yıl da emeklilik yaşayacaklarını anlatarak, çok iş değiştireceklerini ve bu nedenle bir mesleği öğrenmekle yetinmeyip üniversite eğitimi sırasında beceri ve yetkinliklerin de ilerlemeleri gerektiğini öğütledi.

 Söyleşi çerçevesinde bu yetkinlikleri üç grupta toplayarak açıkladı:

–   Öğrenme ve inovasyon yetkinlikleri: Yaratıcılık, iletişim, işbirliği, eleştirel düşünme, sorgulama, problem çözme, entelektüel merak, öğrenme isteği ve becerisi.

–   Bilgi, medya ve teknoloji yetkinlikleri: Bilgi, medya ve teknoloji okur-yazarlığı.

–   Yaşam ve kariyer yetkinlikleri: Esneklik ve uyum sağlama, özgüven ve inisiyatif alma, liderlik ve sorumluluk alma.

Liberal eğitim yaklaşımını benimseyen TEDÜ’de gençlerin yalnızca fakülte seçimi yaparak en az bir sene bölüm kararı vermeden kendi içinde zaman geçirmelerini sağladıklarını, yatay geçişi kolaylaştırdıklarını ve bu süreçte beceri ve yetkinliklerinin farkına varmalarının amaçlandığını anlattı.

Girecekleri sınavlarda öğrencilerimize başarılar dileyen TEDÜ Rektörü Prof. Dr. Murat TARIMCILAR, söyleşinin sonunda soruları da içtenlikle yanıtladı.

Söyleşi programımız, Genel Müdürümüz Sayın Arif Sırrı ŞİRİN’in TEDÜ Rektörü Prof. Dr. Murat TARIMCILAR’ a teşekkürlerimizin bir ifadesi olan çiçeği öğrencilerimizle birlikte takdim etmesi ile son buldu.


Ansolon