TED Okulları BTEC Uluslararası Mesleki Yeterlilikler Projesi

2017 TED OKULLARI ULUDAĞ YAZ KAMPI
16 Ağustos 2017
İNGİLTERE YAZ OKULU, KÜLTÜR, SANAT VE BİLİM GEZİMİZ
24 Ağustos 2017

British Council ortaklığında yürütülen, uluslararası geçerliliğe sahip ve Türkiye’de ilk kez ve sadece TED okullarında uygulanan BTEC (İşletme ve Teknolojik Eğitim Kurulu Yeterlilik), öğrencilere mesleki beceriler kazandıran ve onları işverenler tarafından tercih edilen bireyler haline getirmeyi hedefleyen  uluslararası bir meslek edindirme programıdır. Amacı, mevcut eğitim sistemini uygulama odaklı, pratik, canlı bir modern eğitim modeli ile desteklemektir.

Okulumuzda BTEC
Merkezi İngiltere olan BTEC programları TED Okulları’nda Pearson ile imzalanan protokol çerçevesinde uygulanmaktadır. BTEC dersleri, MEB mevzuatına göre okulumuzda uygulanmakta olan haftalık ders çizelgesinde yer alan dersler kapsamında aşağıda belirtildiği gibi yer almaktadır.

BTEC 1. Seviye Sosyal Medya Yeterlik Programı (BTEC Level 1 Award in Social Media)
BTEC 1. Seviye Sosyal Medya Yeterlik Programı, öğrencilere sosyal medya alanında eğitim vermeyi amaçlayan ve onlara mesleki alanda eğitim alma fırsatı sunan bir programdır. 7. sınıflarda seçmeli “BTEC Sosyal Medya” dersi “İngilizce” dersi kapsamında, haftada 2 ders saati olacak şekilde bir yıl süreyle uygulanmaktadır. Bir yıl içerisinde tamamlanması gereken toplam kredi sayısı 6’dır. 6 kredinin tamamlanması için ayrılan süre 41 saattir. Bu sürenin 25 saati, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek çalışmalara; kalan 16 saat ise, ders ve okul sonrası yapılacak proje, araştırma, ürün dosyası vb. çalışmalarla ayrılmıştır.
Öğrenciler bu programı tamamladıklarında,
·   eğitimleri ve mesleki gelişimleri için sosyal medya araçlarını kullanmayı öğrenirler.
·  izledikleri filmlerin, dizilerin, reklamların, takip ettikleri bilgisayar oyunlarının, internet sitelerinin sorgulanabilir ve eleştirilebilir olduğunu öğrenirler.
·   medya iletilerini çözümleyebilirler.
·  sosyal medya kullanımı ile ilgili ortaya çıkabilecek risklerin farkında olarak, sosyal medyanın olumsuz etkileriyle baş edebilmeyi öğrenirler.
· iş bulabilme imkânlarını kolaylaştırıcı ve mesleki eğitimlerini destekleyici becerileri (eleştirel düşünme, yaratıcılık vb.) kazanırlar.
·   İngilizce dil becerilerini geliştirirler.
·   geleceğin mesleklerinden biri olan “Sosyal Medya Uzmanlığı” alanında belge sahibi olurlar.

Okulumuz TED Kayseri Koleji 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında  BTEC Programlarını 7. Sınıflarda Sosyal Medya Uygulamaları dersi ile başlatacaktır.

*TED Okulları BTEC Uluslararası Mesleki Yeterlilikler Projesi Videosu


Ansolon