TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI LİSESİ 2018-2019 ÖĞRETİM YILI 9. SINIFA KAYIT VE AKADEMİK BAŞARI BURSU KRİTERLERİ

BİR BAŞARI DA SATRANÇ TAKIMIMIZDAN..
24 Ocak 2018
Türk Eğitim Derneği, 90 yaşında.
31 Ocak 2018

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Orta Öğretime Geçiş Sınavı ile ilgili öngördüğü değişikliklere paralel olarak, 2018-2019 öğretim yılında Okulumuz Lise kısmı 9. sınıfa kayıt yaptıracak olan öğrencilerin, başvuracağı “Akademik Başarı
Bursu” koşulları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan sınav uygulaması ve yine Bakanlığımızın açıklayacağı değerlendirme kriterleri esas alınarak Vakıf Yönetim Kurulumuzca belirlenecektir.

2018-2019 öğretim yılında TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi 9. sınıfına kayıt yaptıracak tüm öğrencilerin (akademik başarı burslu veya ücretli kayıt olacak öğrenciler), Milli Eğitim Bakanlığının 2018 yılı Haziran ayında yapacağı Liselere (Ortaöğretim Kurumlarına) Geçiş Sınavı’na mutlaka girmesi gerekmektedir. “Akademik Başarı Bursu” koşulları, kayıt kontenjanı ve taban puanları bu sınav esas alınarak Vakıf Yönetim Kurulumuzca belirlenecektir.


Ansolon