Tam Destek Bursu ve Mülakatlarında İstenen Belgeler

HAPPY AUTUMN BREAK
20 Kasım 2019
Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun
22 Kasım 2019

Tam Destek Bursu Nedir

Resmi liselerde eğitim gören maddi olanakları kısıtlı fakat akademik olarak başarılı öğrencilere sağlanan burstur. Öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal takibinin yanı sıra, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek nitelikte etkinlikler yapılmaktadır.

Tam Destek Bursu kapsamında;
• Öğrencinin Liselere Geçiş Sınavından almış olduğu puan göz önünde bulundurularak mülakat aşamasına geçişi değerlendirilir,
• Türk Eğitim Derneği tarafından mülakatı olumlu değerlendirilen adaylar burs kapsamına alınır,
• Öğrencilere kitap-kırtasiye, giyim ve cep harçlığı desteği verilir,
• Akademik desteğin yanında öğrencilere alanında uzman eğitimciler tarafından belirlenen spor ve sanat eğitimleri verilir,
• Tam Destek Bursu kapsamında yapılacak tüm etkinliklerde öğrencilerin ulaşımı için ücretsiz servis hizmeti sağlanır,
• Öğrencilerin burs kapsamında bulundukları süre boyunca kültür sanat etkinliklerine(bale, tiyatro, opera, konser vb.) katılımları sağlanır,
• Alanında uzman kişiler tarafınca verilen seminerler ile öğrencilerin kişisel gelişimleri desteklenir,
• Tam Destek Bursu kapsamına alınan engelli öğrenciler yukarıda bahsi geçen tüm olanaklardan yararlandırılır ve buna ek olarak öğrencilere ayrıcalıklı bir servis hizmeti sağlanır.

Gerekli Belgeler:

a)    Vukuatlı nüfus kayıt örneği

b)    İkametgâh belgesi

c)    Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğrafı

d)    Nüfus cüzdanı fotokopisi (öğrenciye ait)

e)    İkamet edilen ev kira ise kira bedelini gösterir belge (banka dekontu ile kira kontratı); kendilerine ait ise tapu fotokopisi

f)     Ailenin çalışan fertlerine ait maaş gösterir belge, çalışan ve çalışmayan fertleri için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet dökümü, çalışmayan fertler öğrenci ise öğrenci belgesi

g)    Öğrenci velisi esnaf ise esnaf odası kaydı ve vergi levhası, esnaf kefalet kooperatifinden borçlu olup olmadığına dair belge; şirket sahibi ise vergi levhası örneği

h)    Ebeveynlerin her biri ve evdeki 18 yaşına aşmış her birey için www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifresi kullanarak alacakları, üzerine kayıtlı mal varlığı ve adına tescilli araç kaydını gösterir dökümü

i)      2018-2019 Öğretim Yılında hazırlık okuyan öğrencilerin öğrenci belgeleri ve LGS sınav sonuçları (345 ve üzeri)

j)      2019-2020 Öğretim Yılı LGS belgesi (390 üzeri)


Ansolon