Yabancı dil, TED öğrencisini ayırt edebilmenin en kolay yoludur. Hızla küreselleşen ve aslında küçülen günümüz dünyasında yabancı dil bilmenin önemi tartışılmaz hale gelmiştir. Ancak yabancı dil bilmenin farklı kültürlerden yabancı uyruklu bireylerle sağlıklı iletişim kurmamızı sağlamanın yanı sıra birçok bilişsel katkıları vardır. Yabancı dil öğrenmek;

  • Beyin gücünü arttırır,
  • Hafızayı güçlendirir,
  • Çoklu görev becerisini destekler,
  • Karar verme becerisini destekler,
  • Anadil farkındalığını arttırır,
  • Farklı akademik alanlardaki performansı destekler,
  • Farklı bakış açılarını ve empati duygusunu destekler,
  • Daha iyi ve geniş bir kariyer yelpazesi sağlar.

Bu kapsamda TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Ortaokulu olarak hedefimiz, öğrencilerimize Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı ve TED okullarına özgü müfredat doğrultusunda 1. yabancı dil olarak İngilizceyi, 2. yabancı dil olarak Almancayı ve aynı zamanda bilişsel becerilerini geliştirmelerini ve her iki yabancı dili de anadile yakın düzeyde öğrenmelerini ve kullanmalarını sağlamaktır.

Yabancı dil edinimi sarmal bir yapıya sahiptir ve ağırlıklı olarak dört temel beceriden oluşur: Okuma becerisi, dinleme becerisi, yazma becerisi ve konuşma becerisi. Programımızda bu beceriler birbirinden ayrıştırmadan ve farklı becerileri birbirine entegre edilerek verilmektedir. Dil bilgisi konuları da bu becerilerin bağlamında, onların bir parçası olarak verilmektedir.

Okulumuzda beceri temelli yabancı dil eğitimi uygulanmakta olup, dil becerilerini geliştirmek, dil edinimini sağlamak, bilişsel ve 21. yüzyıl becerilerini de desteklemek adına farklı çalışmalar yürütülmektedir. Öğrencilerimize her hafta sonu ihtiyaçlarına yönelik destekleyici çalışmalar verilmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin kazanım eksiklerini tespit etmek ve bunları gidermek için haftalık testler uygulanmaktadır. Kazanım eksikleri olan öğrencilerimiz Yabancı Dil Destek Programları ile desteklenmektedir. Bilişsel öğrenme aşamaları kapsamında “uygulama” basamağının gerçekleştirilmesi adına, her öğrencimiz edinmekte olduğu becerileri kullanarak kişisel portfolyoları için ürünleri oluşturmaktadır. Bu portfolyo çalışmaları aynı zamanda öğrencilerimizin otonom çalışma, zaman yönetimi ve öz- değerlendirme gibi becerilerini destekler ve her bir öğrencinin dil edinimi yolcuğunda göstermiş olduğu bireysel gelişimi de yansıtmaktadır.

21. yüzyıl becerilerini geliştirmek, güçlendirmek ve yabancı dili bir araç olarak kullanarak dil edinimini sağlamlaştırmak adına okulumuzda JMUN, eTwinning ve BTEC gibi birçok ulusal ve uluslararası programlar uygulanmaktadır. Programlarımız hakkında “Uygulamalar ve Projeler” bölümünden daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Öğrencilerimiz, dil gelişim süreçlerinin uluslararası platformda yeterlilik düzeylerinin belirlenmesi açısından, Cambridge Üniversitesi English Language Assessment dil sınavlarına (YLE Flyers, KET, PET) ve TOEFL Primary ve Junior sınavlarına öğretmenlerimiz tarafından yönlendirilir ve hazırlanır.

Dili bir okul kültürü olarak benimseyen köklü kurumumuzda ders saatlerinin dışında öğrencilerimizin günlük ihtiyaçlarında, sohbet aralarında ve etkinliklerde yabancı dili kullanarak daha çok pratik yapma imkânı tanınarak özümsemeleri sağlanmaktadır.

Ayrıca yurt dışı gezileri ile dil gelişimleri desteklenmektedir.