TED Kayseri Koleji olarak Türkçe derslerinde bir insanın dilinin sınırlarının hayallerinin sınırları olduğu düşüncesiyle hareket ederek öğrencilerimizde ilk olarak ana dili bilincini geliştirecek ve onlara bunun önemini kavratacak bir anlayışla derslerimizi yürütüyoruz.

Bu doğrultuda Türkçe dersinde Türkçeyi etkin ve doğru bir şekilde kullanan, bu sayede okuduğunu anlayıp yorumlayan ve anlatmak istediklerini doğru anlatabilen, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine hakim, okumayı seven, evrensel düşünen bireyler yetiştirmek amacıyla hareket ediyoruz.

Derslerimizin işlenişinde en etkili öğrenmenin yaparak ve yaşayarak öğrenme olduğu bilinciyle kullanılan yöntem ve tekniklerin, öğrenci merkezli ve çoklu zekâya uygun olmasına dikkat ediyoruz. Yapısalcı yaklaşım anlayışıyla öğrencilerimizi araştırmaya yönelterek onların kalıcı bilgiler kazanmasını amaçlıyoruz.  

Metin inceleme ve dilbilgisi çalışmalarımızda çözümleme, soru- cevap, karşılaştırma, uygulama, okuma, tartışma, canlandırma, örnekleme ve açıklama gibi yöntemleri kullanıyoruz. Böylece yapılan ekip çalışmalarına etkin olarak katılan ve kendini rahatlıkla ifade edebilen öğrencilerimiz için her zaman bir adım ilerisini hedefliyoruz.

Gerçekleştirmiş olduğumuz kompozisyon çalışmalarında öğrencilerin yaratıcı yazma etkinlikleri sayesinde metin kurgulama, olay örgüsü, karakter oluşturma gibi yazınsal becerilerini geliştiriyoruz.

Okuduğunu ve dinlediğini anlayan kişi hayatta her zaman güçlü ve başarılı olur mantığı ile hareket edip öğrencilerimizin kitap okumalarını sağlamak amacıyla her sınıf seviyesine uygun hazırlanan, içinde öğrencilerimizin kişisel, bilişsel ve duygusal ihtiyaçlarına yönelik kitapların yer aldığı kitap listeleriyle okuma sürecini yönlendiriyoruz. Bu süreçte belirlediğimiz kitaplarla öğrencilerimizin hayal dünyalarını zenginleştirmeyi, kelime dağarcıklarını geliştirmeyi; farklı bakış açılarına sahip kendi kültürünü korurken evrensel değerler de kazanabilen, analiz ve sentez gücüne ulaşmış, okuduklarını anlayan, anladıklarını ifade edebilen öğrenciler yetiştirmeyi ilke ediniyoruz. Bunun yanı sıra geniş bir yelpazede sunduğumuz kitapların tüm öğrencilerimize hitap edebilecek düzeyde olması üzerinde durarak kitap okumanın eğlenceli ve öğretici yönünü göz ardı etmeden kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyoruz. Okunan kitapların ardından öğrencilerimizle kitapları değerlendiriyor, yorumluyor ve bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Düşünen ve üreten bir nesil için okumaya ve okutmaya önem vererek öğrencilerimizin bu bilinçle yetiştirmeye devam ediyoruz.

Türkçe derslerindeki temel amaçlarımız şunlardır: 

  • Öğrencilerimizin ana dilini tam anlamıyla öğrenmesi ve kurallarına uygun kullanarak bu sayede öğreneceği diğer dillere iyi bir zemin hazırlaması,
  • Öğrencilerimizin okuma zevk ve alışkanlığı kazanması,
  • Öğrencilerimizin okuduklarını anlayıp yorumlayabilen ve kendini tam anlamıyla ifade eden bireyler olması,
  • Öğrencilerimizin duygusal yönden zenginleşmesi kişisel hayal dünyalarının gelişmesi,
  • Öğrencilerimizin edebiyata ve sanata ilgi, sevgi duymalarının sağlanması,
  • Öğrencilerimizin her an ve alanda kendilerini doğru ve etkili ifade edebilen bireyler olarak yetişmesi,
  • Öğrencilerimizin kendine yetebilen, empati kurabilen bireyler olmasını sağlama ve bu bağlamda akademik başarılarının da artırılmasıdır.

Sürekli gelişen, değişen dünyada, teknoloji ile iç içe büyüyen ve çeşitli iletişim kanallarıyla yenilenen öğrencilerimizin, bilgi, beceri ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak, en yaratıcı, en etkili ve en güncel yöntemleri kullanarak, öğrencilerimizin kendilerini her ortamda doğru ifade edebilme gibi becerilerinin de gelişmesine önem vermekteyiz.

Ayrıca öğrencilerimizin hayal dünyalarını ve kurgu yeteneklerini geliştirecek, gelecekte güçlü kalemler yetiştirmek amacıyla yazın dünyasında yer alan çeşitli yarışmalara katılım sağlıyoruz. Çocuklarımızın bilişsel ve üst düzey becerilerini geliştirmeye yönelik “Okuma Becerileri” uygulamasına; yine onların edebiyatın temel taşlarından biri olan ve kişinin kendini özgürce ifade edebileceği hikaye (öykü) türünde yetkinlik kazanmaları, kendilerini denemelerini her şeyden önemlisi de yazmayı başarabildiklerini görmeleri maksadıyla “Özgür Pencere Genç Kalemler Öykü Yarışması”, “Zeynep Cemali Öykü Yarışması” ve “Muzaffer İzgü Öykü Yarışması”na katılım sağlıyoruz.