Sosyal bilimlerin bir parçası olarak sosyal bilgiler dersi “gençleri verimli bir şekilde yetiştirmenin en iyi yolunun onlara bilimsel bir şekilde düşünmeyi öğretmek” şeklinde özetlenir. Bilimsel düşünmeyi öğrenmiş öğrenciler, sosyal bilimcilerin araştırma süreçlerindeki yollarından geçerek eleştirel düşünebilecek ve çıkarımda bulunabileceklerdir. Böylelikle öğrenciler bilimsel araştırma süreçleriyle yeni bilgilere kendileri ulaşabilmektedir.

Sosyal bilgiler dersi öğretiminin temel amacı;

 • Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı,
 • Türk tarihini ve Türk kültürünü bilen,
 • Eleştirel düşünen,
 • Doğru karar veren,
 • Değişime her zaman açık, soran ve sorgulayan,
 • Her zaman akıl ve bilimi önder edinen,
 • Demokrasiye ve evrensel değerlere önem veren,
 • İnsan haklarına saygılı,
 • Sosyal becerileri gelişmiş,
 • Çevre ve doğa bilinci olan,
 • Teknolojinin getirdiği her olumlu özelliği kendine ilke edinen,
 • Geçmişinden ders alan ve geleceğe güvenle bakan;
 • İşbirliğine önem veren bireyler yetiştirmeyi amaçlamıştır.

Sosyal bilgiler dersinde TED Kayseri Koleji öğrencilerinin yaşadığı dünyayı farklı açılardan anlamasına, sorgulamasına, araştırmasına sahip olması temel anlayışımızdır. Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda Sosyal Bilgiler, 8. Sınıflarda T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük müfredatımızda tarih, coğrafya, hukuk, psikoloji, insan haklarına kadar çok geniş bir alanı kapsayan disiplinler arası bir bütün yer almaktadır.

Öğretim programımızda; iletişim, problem çözme, kronoloji ve zaman algılama, çözüm elde etme, karar verme gibi beceriler de yer almaktadır. Aynı zamanda; adalet, eşitlik, özgürlük, bilimsellik, vatanseverlik, sorumluluk gibi değerler derslerimizdeki önemli kazanımlarımızdır.

TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Ortaokulunda okutulan sosyal bilgiler programının en önemli kazanımlarından biri de öğrencilerimizin dünya vatandaşı olarak yetişmelerini sağlamaktır.