“Ulusal; ince duyguları, düşünceleri anlatan; yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir an önce, modern müzik kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu düzeyde Türk ulusal müziği yükselip, evrensel müzikte yerini alabilir.”

                                                                                                          Mustafa Kemal ATATÜRK

Gelişim ve öğrenme sürecinin en önemli faktörlerinden biri olan Müzik, insanlık tarihi ile eşdeğer bir sürece sahiptir. Yunan mitolojisine göre “Mousa-ika” (peri-ce, peri dili, meleklerin konuştuğu dil) olarak adlandırılan “Müzik” kelimesi, duyguları ifade edebilme ve iletişim kurabilme özelliğinin yanı sıra sanat tarihinin en eski bölümünü oluşturur. Birçok ülkede sanatsal anlamı dışında tedavi amaçlı olarak kullanılması bu sanatın canlılar üzerindeki etkisinin ne denli önemli olduğunun bir göstergesidir. 

Bireyin, içerisine doğduğu millî, manevi ve kültürel değerler başta olmak üzere, yetenek, beceri, tutum, estetik ve duyarlılık gibi davranışlar kazanmasını sağlamak aynı zamanda estetik duyarlılık ve estetik eğitimi “estetik yargının bir bilgi yargısı değil, bir beğeni yargısı olduğu” bilinci ile hareket ederek öğrencinin güzel nesneye dair duyumlarını geliştirmesini ve duygularını ifade edebilmesini sağlamak temel amacımızdır. Derslerimizde temel nota eğitimi ile birlikte ulusal ve uluslararası müzik kültürünü tanımaları ve icra edebilmeleri için farklı çalışmalar yapılmakta aynı zamanda müziğin sadece icra yoluyla değil kültürel anlamda da insan gelişimine sağladığı katkı vurgulanmaktadır. Her öğrencinin müzikal etkinliklere katılımı için yönlendirici çalışmaların yanı sıra, okul bando takımımız ve okul koromuz, birlikte müzik yapabilmenin ayrıcalığını ve keyfini öğrencilerimize hissettirmektedir. Müzik sınıfımızda yer alan zengin çalgı aleti çeşitliliği sayesinde, öğrencilerimizin çalgıları tanımaları dolayısıyla bir çalgıyı çalabilmeleri için çalışmalar yürütülmektedir. Hafta sonu müzik kurslarımızda çalgı eğitimlerimiz ile birlikte müzik dağarcığı konusunda çeşitli örnekler verilerek öğrencilerimizin müzik repertuarını genişletmek adına farklı kültürlere ait eserler seslendirilmektedir.