“Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matematiği kullanmayan disiplinler bilimin dışında kalacaklardır.                                           

                                                                                                                                                   Kemal ATATÜRK

Okulumuzda öğrencilerimizin, matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmeleri, günlük hayatta ve diğer alanlarda kullanabilmeleri, hızla gelişen ve değişen dünyamızda herhangi bir alanda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilmeleri hedeflenmektedir.

Öğrencilerimize, gelişen dünyada matematiğin giderek artan önemini anlamaları, matematiksel düşünceleri mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için doğru terminolojiyi ve dili kullanmalarını, tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin olarak kullanabildikleri, düşünerek ve düşündüklerini ifade ederek öğrenmelerine fırsat tanıyan öğrenme ortamları sunulmaktadır.

Bireysel öğrenmenin yanında, öğrencilerimizin paylaşarak ve gerektiğinde yarışarak projeler üretebildiği bir öğrenme ortamının sunulduğu matematik derslerimiz, buluş, soru- cevap, problem çözme, tartışma, oyun, araştırma, gibi yöntemlerle ve çağa uygun teknolojik uygulamalarla eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde işlenmektedir. Ders tasarımlarımız Geogebra, Wordwall, Padlet, Kahoot vb. web araçları ile zenginleştirilmektedir.

5-8. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201813017165445-MATEMAT%C4%B0K%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%202018v.pdf

Ulusal ve Uluslararası Yarışmalar

Okulumuz öğrencileri Caribou, Kanguru, Urfodu, Matbeg, Türkiye Okullar Arası Zekâ Oyunları Şampiyonası, Türkiye Zekâ Oyunları Yarışması (Oyun) ve Beyin Olimpiyatları gibi ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmakta ve her sene önemli başarılar elde edilmektedir. Bu yarışmalarla öğrencilerimizin problem çözme becerilerini geliştirmek, üst düzey bilişsel ve/veya duyuşsal alan hedeflerinin gelişimine destek olmak, yaratıcılığı, işbirlikli çalışmayı ve yaparak yaşayarak öğrenmeyi artırmak, sosyal beceriler kazandırmak, öğrencilerimizin özgüvenlerini artırmak ve süreçte onları aktif kılmak hedeflenmektedir. 

 

Akıl ve Zekâ Oyunları

Akıl ve Zekâ Oyunları Atölyesinde gerçekleştirdiğimiz derslerimizde, öğrencilerimizin eğlenerek vakit geçirmelerinin yanı sıra, akıl yürütme, problem çözme, yaratıcılık, odaklanma, sosyalleşme, grup çalışması gibi becerileri kazanmaları ve matematiğe farklı bir akış açısı geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Sınıflar Arası Takım Yarışmaları

Okulumuzda öğrencilerimizin eğlenceli vakit geçirmelerinin yanı sıra, iyi bir rakip olmayı öğrenmeleri, takım halinde çalışma becerilerini geliştirebilmeleri, hızlı ve doğru karar verebilmeleri, problemler karşısında farklı bakış açıları geliştirebilmeleri, yeteneklerini ortaya çıkarabilmeleri için sınıflar arası “Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvaları” düzenlenmektedir.

Nesin Matematik Köyü Gezisi

İzmir/Şirince Köyü’nde yer alan ve amacı araştırmacıların ilgi alanına giren matematiği öğrencilere tanıtmak olan “Nesin Matematik Köyü”ne ilkbaharda bilim ve kültür gezisi düzenlenir.

Öğrencilerimiz burada Prof. Dr. Ali Nesin başta olmak üzere değerli akademisyenler ile matematik derslerine katılırlar. Derslerde matematiksel düşünmenin öneminin yanı sıra Prof. Dr. Ali Nesin tarafından öğrencilere problem çözerken düşünmenin zevkine varmaları gerektiği vurgulanır. Merak uyandıran sorulara hep birlikte akıl yürütmek öğrencilerimiz için unutulmaz bir deneyim olur. Ayrıca okuduğunu anlama ve yorumlama konusunda farkındalıklarının artması adına öğrencilerimiz köyde yer alan kütüphaneyi de aktif kullanır.