Görsel Sanatlar Dersi Amaçları

Okulumuzda Görsel Sanatlar Dersi;

* Bireysel ve toplumsal amaçlar,

* Algısal amaçlar,

* Estetik ve teknik amaçlar olarak bölümlenebilir.

        - Bu amaçlar doğrultusunda öğrencilerimizin okulumuzda yürütülen projelere ürünler hazırlaması, yaşamı ve doğayı gözlemleyerek duyarlılık kazanmasına, analiz ve sentez yeteneği ile eleştirel bakış açısı geliştirmesine destek olmaktadır.

         -Öğrencilerimizin kendi yeteneğini fark etmesini sağlamak ve kendine güven duymasına yardımcı olmak adına, farklı görsel sanat atölyeleri oluşturulmaktadır. Bu atölyeler onların farklı deneyimler yaşamasına ve bu duygu ile kendisini geliştirmesine yardımcı olmaktır.

         -Ortaya koyduğu ürünler sayesinde kendini ifade etme becerisi sağlamaktadır. Belirli dönemlerde öğrencilerimiz hazırladıkları proje ödevlerini, farklı anlatım tekniklerini kullanarak atölye ortamımızda arkadaşlarına sunum yaparak aktarırlar. Ulusal ve evrensel sanat eserleri ve sanatçıları tanır, böylece ulusal ve evrensel değerleri tanıyıp anlayabilme bilinci kazanırlar.

         -Derslerimizde hem ülkemiz sınırlarında bulunan hem de tüm dünyada öneme sahip müzeler hakkında bilgiler verilir. Müze bilinci kazanması sayesinde geçmişten günümüze gelen kültürel mirasın değeri ve bununla gurur duyma hassasiyeti kazanır.

         - Okulumuzun farklı alanlarında yaptığımız duvar resimleri, özel günlerde yaptığımız dekor tasarımları, ders içeriklerimizi yansıtan sergilerimiz sıkça bulunmaktadır. Ortak hazırladığımız bu projeler iş birliği, paylaşma ve sorumluluk bilincini ve aynı zamanda başkalarına da saygı ve duyarlılık geliştirme konusunda önem taşımaktadır.

Amaçlarımız sonucundaki kazanımlarımız;

Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, kendini ifade etme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, sanat aracılığıyla iletişim kurma, problem çözme, araştırma, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik, sorumluluk alma, başladığı işi bitirme, görsel okuma, kişisel ve sosyal değerlere önem verme, estetik bilinç kazanma, estetik algının geliştirilmesi, estetik yaşam kültürü edinme, çevre ve doğa bilinci kazanma, milli, manevi ve evrensel değerlere duyarlı olmadır.

Disiplinler asarı iş birliği;

Görsel sanatlar derslerimizde, diğer derslerimizdeki bilgi ve birikimin sanatsal uygulamaya dönüştürme yeteneği kazandırma amaçlı ortak projeler yürütülmektedir.

Atölyelerimiz;

Okulumuzda,

-Görsel Sanatlar Atölyesi,

-Teknoloji ve Tasarım Atölyesi,

- Ahşap Atölyesi 

-Seramik Atölyesi bulunmaktadır.

Programda bulunan dersimiz dışında bu alanlarda ilgili ve yetenekli öğrencilerimizin kulüp ve ekstra atölye çalışmalarıyla farklı görsel sanat alanlarında yeterlilik kazanmalarına destek olunmaktadır.

Sergiler;

*Dönem başında belirlenen tema üzerinde hazırladığımız çalışmaları, yılsonu resim sergisi ile izleyenlerin beğenisine sunulur.

*Dönem içerisinde tüm özel günlerimize uygun resim sergileri düzenlenir.

*Teknoloji ve tasarım derslerinde yapılan üç boyutlu çalışmalar diğer dersler ile ilişkilendirilen çalışmalarda sergilenir.

*Sanat panolarımız sık sık öğrencilerimizin hazırladığı özgün çalışmalarla güncellenir.