Fen Bilimleri

Fen bilimleri dersleri öğrencilerin bilim okuryazarı bireyler olarak yetişmelerine olanak sağlamayı amaçlar. Bilim okuryazarlığı, bilimin doğasını ve bilimsel bilgiyi anlamaktır. Bilim okuryazarı olarak yetişen bireyler, günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümünde öğrendikleri bilgileri kullanarak daha somut ve akılcı çözüm yolları önerirler. Bu nedenle fen bilimlerinin öğrencilere etkili ve verimli olarak öğretilmesi büyük önem taşır. Bu amaç doğrultusunda Fen Bilimleri derslerinin ayrılmaz bir parçası olan laboratuvar çalışmaları ve deneyler fen derslerinin önemli bir kısmını oluşturur.

Laboratuvar uygulamalarında deneyler sayesinde; derslerde öğrenilen teorik bilgiler pratiğe dökülür. Öğrenciler teorik bilgileri somutlaştırır, yaparak-yaşayarak kalıcı öğrenmeler gerçekleştirir ve psiko-motor becerileri geliştirir. Ayrıca laboratuvar kullanımı ile öğrencilere analitik düşünebilme ve yorumlayarak öğrenme yetisi kazandırmaktadır.

TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Ortaokulu olarak Fen Bilimleri eğitiminde hedefimiz; meraklı, azimli, araştırma ve gözlem yapan, zorluklarda yılmayan, bilimin ışığında bilimsel süreç becerilerini kullanabilen öğrenciler yetiştirmektir.
Atatürk

Ansolon