Beden Eğitimi

TED Kayseri Koleji Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi ile öğrencilerin yaşamları boyunca kullanacakları hareket becerileri, aktif ve sağlıklı yaşam becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte öz yönetim becerileri, sosyal becerileri ve düşünme becerilerini de geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarını sağlamaktır.

TED Kayseri Koleji Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi ile öğrencilerin yaşamları boyunca kullanacakları hareket becerileri, aktif ve sağlıklı yaşam becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte öz yönetim becerileri, sosyal becerileri ve düşünme becerilerini de geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarını sağlamaktır.

Sporda başarının en temel şartının spor bilincinin küçük yaşta kazandırılması ve yeteneklerinin keşfedilerek doğru yönlendirilme ve eğitimlerle geliştirilmesidir. Uygulanan öğretim programı ile öğrencilerimize kazandırılması hedeflenen amaçlar aşağıda belirtilmiştir.

1. Çeşitli fiziksel etkinliklere ve sporlara özgü hareket becerilerini geliştirir.

2. Hareket kavramlarını ve ilkelerini, çeşitli fiziksel etkinliklerde ve sporlarda kullanır.

3. Hareket stratejilerini ve taktiklerini, çeşitli fiziksel etkinliklerde ve sporlarda kullanır.

4. Sağlıklı hayatla ilgili fiziksel etkinlik ve spor kavramlarıyla ilkelerini açıklar.

5. Sağlıklı olmak, sağlığını geliştirmek için fiziksel etkinliklere ve sporlara düzenli olarak katılır.

6. Beden eğitimi ve sporla ilgili kültürel birikim ve değerlerimizi kavrar.

7. Beden eğitimi ve spor yoluyla öz yönetim becerilerini geliştirir.

8. Beden eğitimi ve spor yoluyla sosyal becerilerini geliştirir.

9. Beden eğitimi ve spor yoluyla düşünme becerilerini geliştirir.

Bu genel amaçlara ve öğretim programı kapsamında meb bilgi portalı altında öğrencilerimizin fiziksel uygunluklarına ilişkin öğretim yılı içerisinde ölçümleri yapılmaktadır. Ölçüm sonuçları sınıf, yaş ve cinsiyetlerine göre okul takımları, bireysel çalışmalar için veri sağlamaktadır.

Öğretim programında yer alan Konular:

- Düzen Alıştırmaları

- Atletizm

- Koşular

- Basketbol

- Voleybol

- Yüzme

- Badminton

- İstasyon çalışmaları

- Kuvvet ve dayanıklılık egzersizleri

- Masa Tenisi

- Fiziksel Uygunluk Testi

Atatürk

Ansolon