Almanca

İnsanlar arasındaki ilişkilerin köprüsü dildir. Yabancı dil uluslararası iletişimin vazgeçilmez bir aracıdır. Dünyada çok dilli ve çok kültürlü bireylerin sayısı artarken ülkemizde de birden fazla yabancı dilin öğretilmesi kaçınılmazdır. Yabancı dil bilgi ve becerisinin önemini kavramış, uluslararası işbirliğine değer veren, üç dil üç insan felsefesiyle hareket eden okulumuzda; her biri geleceğin umudu olan çocuklarımızla yaparak, yaşayarak, oyunlarla öğretim gerçekleştirilip canlandırmalara özellikle yer verilmekte, şarkılar eşliğinde dersimiz eğlenceli hale getirilmektedir.

Öğrencilerimizin Almancayı öğrenmelerini sağlayarak hayatlarını yepyeni bir dünya ve yeni kültürlerle zenginleştirmekteyiz. 5, 6, 7 ve 8.sınıflarda haftada iki ders saati olan Almanca dersinde öğrencilerimizin, Avrupa Birliği Dil Standartları kapsamında belirlenen A2 seviyesinde bilgiye ulaşmalarını sağlamak hedeflerimiz arasındadır.
Atatürk

Ansolon