Eğitim programımız; öğrencilerimizi tüm gelişim alanlarında bir üst basamağa taşıyacak duygusal, zihinsel ve fiziksel süreçleri içermekle birlikte öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları belirleyerek, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine fırsat sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Bu bağlamda oyun yolu ile eğitimi benimseyerek öğrencilerimizi tüm alanlarda ilkokula ve hayata hazırlamaktayız.

Okulumuzda; zekânın birden çok faktörü olduğu gerçeği üzerinde çalışan Howard Gardner’ın “Çoklu Zekâ Teorisi”nden geliştirilmiş olan “Aktif Öğrenme Modeli” ile “MEB”, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okulöncesi Eğitim Programı”, “Reggio Emilio”, “Open Education”, “High Scope”, “Montessori” modellerinden faydalanılarak TED Bilim Kurulu’nun denetiminde hazırlanan özgün “Karma Model” uygulanmaktadır. Esneklik ilkesini benimseyen, yeniliklere açık, yaratıcı düşünmeyi hedefleyen, problem çözme becerilerine dayanan, neden – sonuç ilişkilerini kullanarak karar verme becerisini geliştiren bir yaklaşım kullanılmaktadır. Okulumuzda izlediğimiz eğitim programları, geçici yeniliklerle değil, alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyerek, kültürel özelliklerimizle örtüştürerek, öğrencilerimizin gelişim süreçleri ve bireysel özellikleri göz önünde bulundurularak harmanlanmaya özen gösterilmektedir. Bireysel özellikler öğrencilerin kendilerine özgü büyüme ve gelişme eğrilerini, öğrenme stillerini, kişilik özelliklerini, ailenin tutumlarını ve çevresel yaklaşımları kapsayan bir bütündür.

Bu görüşlerden hareketle eğitim sürecimizde öğrencilerin önbilgilerinden başlanarak, yaparak yaşayarak öğrenmelerine olanak tanıyacakları “Değerler Eğitimi”, “Proje Uygulamaları”, “Sıra Sende, Aile Katılım Etkinlikleri” gibi çeşitli yöntemler uygulanmaktadır.

Branş etkinliklerimiz İngilizce, Beden Eğitimi, Yüzme, Görsel Sanatlar, Müzik, Robotik Kodlama, Seramik ve Satranç ’tan oluşmaktadır. Öğrencilerimizin Türkçe’yi doğru kullanmasına büyük bir önem verilmektedir, bu bağlamda etkinlikler ile kazanımlar desteklenmektedir. Aynı zamanda İngilizce kazanım etkinlikleri, programımızın önemli bir bölümünü kapsamakta diğer branşlar ile bütünleştirilmiş etkinlikler yapılmaktadır.