Okul öncesi dönemde çocuklar seramik dersinin katkısı ile duygu ve düşüncelerini görsel biçimlendirme yöntemi ile ifade etmeyi, seramik eserlerini oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanmayı öğrenirler. Her seviyede seramik sanatının ve görsel sanatların önemini ve gerekliliğini kavrayabilen, sanatsal etkinlikler yoluyla sanatın yaşama katkısını sezebilen, görsel alanda duygu ve düşüncelerini anlatabilen, farklı kültürlerin sanatsal etkinliklerini inceleyerek iki boyuttan üç boyutlu çalışmalara aktarabilen, soyut, figüratif sanat arasındaki farkı bilen öğrenciler yetiştirme doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.