Okul öncesinde müzik eğitimindeki hedeflerimiz, öğrencilerin işitsel algılarını bir üst seviyeye çıkarmak iyi birer dinleyici olmalarını ve beraberinde küçük yaştan itibaren, müzik kültürü bilinci kazanmış bireyler olarak yetiştirmelerini sağlamaktır.

Müzik özü itibariyle eğitsel bir nitelik taşır. Bu doğrultuda okul öncesinde şarkı söyleme, ses dinleme ve ayırt etme, ritim çalışmaları, yaratıcı hareket ve dans, çevremizdeki sesleri tanıma ve ayırt etme, ziller eşliğinde sıralı sesleri tanıma, çalgıları tanıma başlıklarıyla birlikte minik yeteneklerimizi keşfederek her alanda öğrenmelerine destek olmaktır.