Anaokulumuzda müzik etkinliklerinde ritim, hareket, dans, drama, oyun temelli bir yaklaşım olan “Orff Yöntemi” ne dayalı bir eğitim verilmektedir. Beynin duygusal olan sağ bölümü ile bilişsel olan sol bölümü birlikte kullanıldığı için de öğrenme süreci daha hızlı olmaktadır. Grupla şarkı söyleme, işbirliği içinde olma, kendini keşfetme ve ritim duygusunu geliştirme açısından önem taşımaktadır. Amacımız çocukların yaratıcılığını geliştirirken, eğlenerek öğrenmelerini ve müzik aracılığıyla kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır.