Gelişen iletişim teknolojileri ve uluslararası ilişkiler, globalleşen günümüz toplumlarının bireylerini en az bir yabancı dili çok iyi bilecek şekilde yetiştirme ihtiyaçlarını doğurmuştur. İngilizce, bir dünya ve internet dili olması sebebiyle okulumuzda öncelikli yabancı dil olarak öğretilmektedir.

Okul öncesi biriminde İngilizce eğitiminin öncelikli amacı öğrencilerimize İngilizce’yi sevdirmek, başka dillerin varlığının farkına varmalarını sağlamak, öğrenmeye istek uyandırmak ve öğrencilerimizin temel düzeyde İngilizce iletişim kurmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda okulumuzda çağdaş eğitim öğretim metotlarını kullanarak, oyunlar, şarkılar, projeler, yaratıcı drama etkinlikleri vb. eğitsel faaliyetlerle oluşturulan bir öğretim programı uygulanmaktadır. Bu programda günlük ve sınıf içi konuşma kalıplarının yanı sıra TEDdy’s Ready A ve B kitaplarının içeriğinde bulunan ortalama 300 kelime ve İngilizce ses bilgisi öğretilmektedir. Okul öncesini tamamlayan bir öğrencimiz Ortak Avrupa Dil Çerçevesi’ne (CEFR) göre Pre A1 seviyesindedir.