Gelişen iletişim teknolojileri ve uluslararası ilişkiler, globalleşen günümüz toplumlarının bireylerini en az bir yabancı dili çok iyi bilecek şekilde yetiştirme ihtiyaçlarını doğurmuştur. İngilizce, bir dünya ve internet dili olması sebebiyle okulumuzda öncelikli yabancı dil olarak öğretilmektedir.

Anaokulumuzda İngilizce eğitiminin amacı öğrencilerimize İngilizce’yi sevdirmek, günlük dilde İngilizce kullanımını içselleştirmek, başka dillerin varlığının farkına varmalarını sağlamak, öğrenmeye istek uyandırmak ve öğrencilerimizin temel düzeyde İngilizce iletişim kurmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda okulumuzda çağdaş eğitim öğretim metotlarını kullanarak, oyunlar, şarkılar, projeler, yaratıcı drama etkinlikleri vb. eğitsel faaliyetlerle oluşturulan bir öğretim programı uygulanmaktadır. Bu programda günlük ve sınıf içi konuşma kalıplarının yanı sıra öğrencilerin yaratıcılıklarını destekleyici Kidsnook kitap serisi , kelime ve hikaye halılarıyla derse aktif katılımları sağlanmaktadır. Ayrıca Oxford Phonics kitabı ile alfabede bulunan harflerin sesletimi ve kullanımı buna ek olarak Greenman seti ile yaklaşık olarak 25 cümle yapısı ve bütün kitapların içeriğinde bulunan ortalama 500 kelime öğretilmektedir. Anaokulu eğitimini tamamlayan bir öğrencimiz Ortak Avrupa Dil Çerçevesi’ne (CEFR) göre Pre A1 seviyesindedir.