Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte günümüz dünyasında tek bir yabancı dil bilmek yeterli olmamaktadır. Bu sebeple birden fazla yabancı dil öğretimi artık okul öncesinden itibaren bir zorunluluk halini almıştır. Biz de bu sebeple okul öncesi sınıflarımızda ikinci yabancı dil olan “Almancanın” temellerini atıyoruz.

Okulumuzda Almanca eğitimi, çağdaş eğitim öğretim yöntemleri doğrultusunda, dört temel becerinin merkez alındığı, öğrenci merkezli eğitimi destekleyen bir yaklaşımla ve Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterlerine uygun olarak verilmektedir. Bu doğrultuda kazanımlar, Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri kapsamında ele alınmış ve İlkokul sonunda öğrencilerin A1 seviyesini büyük ölçüde tamamlamaları amaçlanmaktadır.