Okul Aile Birliği Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı (Lise)

Okul Aile Birliği Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı (İlkokul)
5 Ekim 2016
Ortaokul Kısmı Haftasonu Etütleri Hakkında Duyuru
6 Ekim 2016

Sayın Velimiz;        

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nin 7-(1)  Maddesine göre okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler Okul Aile Birliğinin tabiî üyesidir. Okul Aile Birliğimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Ekim 2016 Pazar günü saat 12.30’da, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Sosyal Etkinlik Salonumuzda yapılacaktır.

Okul – Aile arasındaki bütünleşmenin gerçekleştirilmesi, veli ve okul arasındaki iletişimi güçlendirmesi, eğitim – öğretimi geliştirici faaliyetlerin desteklenmesinde büyük anlam taşıyan bu toplantıya tüm velilerimizin katılımını bekler, sağlık ve mutluluklar dileriz.

 Tuncay ÖZER                                                                    Arif S. ŞİRİN

 Okul Aile Birliği Başkanı                                             Okul Müdürü      

GÜNDEM  :
1-   Toplantı katılım evrakının imzalanması ve açılış.
2-   Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
3-   Açılış konuşması.
4-   Divan Kurulu seçimi.
5-   Yönetim ve Denetim Kurulları Faaliyet raporunun okunması.
6-   Raporlar üzerinde görüşme ve açıklamalar.
7-   Yönetim Kurulunun ibrası.
8-   Denetim Kurulunun ibrası.
9-   Yönetim Kuruluna yeni üyelerin seçimi. (5 asıl, 5 yedek üye)
10- Denetim Kuruluna yeni üyelerin seçimi. (1 asıl, 1 yedek üye)
11- Dilek ve temenniler.
12- Kapanış.


Ansolon