Tarih dersi lisede bütün sınıf seviyelerinde (9-10-11-12) haftada iki ders saati üzerinden zorunlu olarak verilmektedir.9. sınıfta genel tarih,10. ve 11. Sınıflarda Osmanlı Tarihi,12. sınıfta ise İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük adı altında ders işlenmektedir. Bu düzenlemeye yeni müfredat sistemiyle geçilmiştir.

  Tarih dersinin amacı hem geçmişini tanıyan hem de geleceğe güven ve umutla bakan gençler yetiştirmektir. Atatürk’ün belirlediği çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkma hedefine ancak tarih bilinci olan bir toplumla ulaşılabileceği için derslerimizde öğrencilerimizin hem Türk tarihini iyi bilmeleri hem de geçmişte yaşananları, tarihi olayları tarafsız bir şekilde yorumlayabilmeleri hedeflenmektedir. Öğretim yılı içerisinde yapılan geziler ve bilgi yarışmaları ile öğrencilerimizin bilgilerini artırmak ve tarihe olan ilgilerini artırmak amaçlanmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurulmasını sağladığı Türk Eğitim Derneğinin çatısı altında, “Atatürkçü Düşünce Sistemi”ni bilen, benimseyen, yaşatan bireyler yetiştirmek önceliğimizdir.