TED Kayseri Koleji Vakfı Okullarında Yabancı Dil, iletişime dayalı modern öğretim yöntemleri kullanılarak, öğrencilerimizin dili gerçek ortamlarda güvenle kullanacakları beceri ve bilgiye sahip olmaları hedeflenerek öğretilir.

    Lisemizde İngilizce dersleri kur sınıflarında işlenir. 9. sınıfın başında TED Genel Merkez Kur Belirleme Sınavı ile seviyeleri belirlenen öğrencilerimiz 11. sınıfın sonuna kadar kur sınıflarında İngilizce derslerini işlerler ve kendilerine uygun öğrenme ortamında öğrenim görme imkânı elde ederler.

   Okulumuzda yoğun İngilizce derslerinin yanı sıra öğrencilerimizin öğrendikleri dili ders dışında pekiştirecekleri ortamlar sağlanmakta, etkinlikler ve projeler yapılmaktadır.

Temel hedefimiz öğrencilerimizin

• İngilizce dilini sevmeleri
• Etkili bir şekilde konuşup  yazmaları
• Ulusal ve uluslararası platformlarda İngilizceyi öz güven içinde kullanarak yabancı dilde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilme becerilerini kazanmaları
• Öğrenmeyi öğrenmek becerisini kazanmaları
• Global sorunlara farkındalık geliştirmeleri
• Farklılığa saygı duymalarıdır.