Dersin: Görsel Sanatlar

Ders Saati: 2 Saat

DERSİN AMACI: Öğrencilerimize estetik duyarlılık kazandırmak ve görsel değerler hakkında onları bilgilendirmek.

   Görsel eğitim yoluyla öğrencinin zihinsel, algısal yeteneklerini de geliştirmek, onları yaratıcı bir düşünme ve birtakım yargılarda bulunabilen ,kişilik sahibi birer birey haline getirmektir.

    Öğrencilerimize sanat yoluyla ifade olanağı vererek ruh sağlığına yardımcı olabilmek,  sanatın özgürlük olduğunu hayata olan katkısını kavratabilmektir.

      Uygulanacak görsel sanatlar eğitiminde belirlenen amaçlara ulaşılması için aşağıdakilerin göz önünde bulunması gerekir.

Bunlar :

1) Her öğrencinin yaratıcı olduğu unutulmamalıdır.
2) Uygulamada bireysel farklılıklar göz önünde tutulmalıdır.
3) Uygulamalar sırasında iki ve üç boyutlu çalışmalara yer verilmelidir.
4) Görsel Sanatların dersi diğer derslerin sürekli uygulama alanı olarak düşünülmemelidir.
5) Görsel Sanatlar dersi diğer derslerle ilgili araç ve gereçlerin yapımı ,onarımı gibi etkinlikler ayrılmış zaman olarak düşünülmemelidir.
6) Dersler ilginç duruma getirilmelidir.
7) Görsel sanatlar çocuğa göre olmalıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ: İki boyutlu çalışmalar da defter veya kağıtların kullanımı. Çalışmaların bazılarında tuval kullanılması ve üç boyutlu çalışmaların yapılması( kutudan kule, kil çalışmaları… gibi).