TED Kayseri Vakfı Özel Lisesi Türk dili ve edebiyatı zümresinin misyonu,

     Ana dilini doğru ve etkili kullanabilen; Türk ve dünya edebiyatını tanıyan, edebi bilinç kazanmış, edebiyat ürünlerini okuyan, öğrenen ve yorumlayan, sosyal duyarlılık sahibi, farklılıkları zenginlik olarak gören, millî benlik kültürü yüksek, Atatürkçülüğü temel almış ve bu doğrultuda ilerleyen, Türk diline sahip çıkan ve onu koruyan; yenilikçi, çağdaş bireyler yetiştirmektir.

     Türk dili ve edebiyatı zümresinin vizyonu, eğitim kalitemizi gelenek ve disiplinimizden ödün vermeden sürdürerek  güçlü ve yetkin konumumuzu korumak, ulusal kültürümüz temelinde evrensel değerlere sahip bireyleri yetiştiren öncü birimlerden biri olmaktır. Bu amaçla bir yandan öğrencilerimizin, MEB öğretim programı kapsamında Türk dili ve edebiyatı dersi kazanımlarını içselleştirmesi sağlanırken diğer yandan şiir dinletisi, münazara, tiyatro ve ulusal forumlar gibi sosyal ve kültürel etkinliklere katılımları teşvik edilerek bu alanlarda gelişimleri sağlanmaktadır. Ayrıca derslerimizin yanı sıra hazırlayıcı kurslarımızda öğrencileri bir üst öğrenime hazırlamak için gerekli akademik çalışmalar yürütülmektedir.

Eğitim Programları

GENEL İŞLEYİŞ

• Okullarımız Vakıf Yönetim Kurulunun belirlediği taban puanı baz alınarak, Lise Geçiş Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alır.
• Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığının önerdiği çalışma takvimi uygulanır.
• Öğrencilerimiz program dahilinde 8 ders saati okulda bulunurlar.

Lise eğitimi öğrencinin kendini daha iyi tanıması, hedeflerini net bir biçimde tespit edip planlı bir şekilde amaca doğru ilerlemesi sürecidir.

• 9 ve 10.sınıflar tüm branş derslerinin alındığı ortak yıllardır.
• Öğrencilerimiz 11. sınıftan itibaren; mesleki eğilimleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda almaları gereken temel ve seçmeli dersleri seçerler.
• Böylelikle bilinçli ve kendilerinden emin bir şekilde kariyer planlamalarını yaparak iyi bir üniversiteye doğru yola çıkarlar.

YIL BOYU YAPILAN UYGULAMALAR

  • Ders Anlatımları
  • Ödevler
  • Üniversite Destek Programı Etütleri (ÜDEP)
  • Bütün sınıflar düzeyinde çalışma kampları
  • Ek Çalışma ve tamamlama etütleri
  • Soru Çözüm Odaları